Uchwała nr XCVI/174/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018

Uchwała nr XCVI/174/2018

Zarządu Powiatu  w Lipsku

                                                            z dnia 05 stycznia 2018 roku

 

w sprawie: ustalenia planu finansowego dochodów i  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami  na rok 2018 .

                                                                                                                                            

Na podstawie :

- art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym (Dz.U.  z 2017 r  , poz.1868 ),

-  art. 249  ustawy zdnia 27 sierpnia 2008 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j. z póżniejszymi zmianami).

      § 1.

Ustala się plan finansowy zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 zgodnie z załącznikiem  nr 1 i 2  do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacja zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 zgodnie z załącznikiem  nr 3  do niniejszej uchwały.

  § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

                          

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

Gaik Lucyna                                                                                 Ochyński Roman

Jędraszek Paweł

Śmieszek Lucja

Węgrzecka Maria

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XCVI/174/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Informację wytworzył:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2018 08:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż