1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 6.02. – 9.02. 2017r. Kontrola projektu RPMA.10.03.01-14-4068/16.
  2. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 6.02. – 9.02. 2017r. Kontrola projektu RPMA.10.03.01-14-4069/16.
  3. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 3.04.-12.05.2017r. Kontrola prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.
  4. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 3.04.-12.05.2017r. Kontrola kompleksowa dotycząca prawidłowości realizacji zadań w zakresie koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
  5. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 26.06.-7.09.2017r.  Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej powiatu.
  6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 11.10.2017r. Kontrola w zakresie gospodarowania rzeczowymi składnikami ruchomego majątku obrony cywilnej.
  7. Archiwum Państwowe w Radomiu 12.10.2017r. Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia archiwum zakładowego urzędu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o przeprowadzonych kontrolach w 2017r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:13.10.2017 15:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Górz
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:13.10.2017 15:14