1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 26.01.13.02.2015r. kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki nieruchomościami, wydawania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, rozpatrywania skarg i wniosków.
  2. Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach 27.03.2015 do 23.06.2015r. Temat kontroli: celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2012r.  w tym przyznaną   subwencją ogólną.
  3. Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie – 8.04. do 22.05. 2015r. Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz realizacji zadań określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne.
  4. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 30.09. – 2.10.2015r. kontrola projektu POKL 09.06.01-14-001/12.
  5. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 28.09. – 30.10.2015r. kontrola projektu POKL 09.02.00-14-031/14.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o przeprowadzonych kontrolach w 2015r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:13.10.2017 15:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Górz
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:13.10.2017 15:12