1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 12.03. – 31.03.2014r. Kontrola problemowa w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych.
  2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 24.03.2014r. Kontrola inwestycji objętej umową nr 0114/13/OZE/P.
  3. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 7.05.2014r. 27.05.2014. kontrola w zakresie wydawania zaświadczeń na wykonywanie przewozu na potrzeby własne oraz    licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób.
  4.  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych   21.05.2014r.  kontrola projektu POKL. 09.02.00 – 14-060 /11
  5. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 23.05.2014r.  kontrola sprawdzająca działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie przestrzegania trybu i procedur. 
  6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki 29.08.2014r. kontrola realizacji zadania związanego z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności skarbu państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych.
  7. Ośrodek Rozwoju Edukacji 18-19 09.2014r. kontrola realizacji projektu ,,System doskonalenia nauczycieli – kompleksowe wsparcie szkół powiatu lipskiego”.
  8. Archiwum Państwowe w Radomiu – 11.12.2014r. kontrola w zakresie prawidłowości    przekazywania do archiwum zakładowego dokumentacji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o przeprowadzonych kontrolach w 2014r
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:13.10.2017 15:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Górz
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:13.10.2017 15:10