Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nrLXXVII/140/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 15.05.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu "Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim" realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Data publikacji:17.05.2017 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Kosanowska
Informację aktualizował:Ewelina Pisarek
Data aktualizacji:17.05.2017 09:45