wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 24.04.2017 12:17

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 

  1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało jej przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w tym okresie nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
  2. posiada ważną Kartę Dużej Rodziny;
  3. uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  4. posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
  5. nie ukończyła 26 lat;
  6. ukończyła 65 lat;
  7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
  8. jest w ciąży. 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.04.2017 12:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż