wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 06.06.2016 09:54

Zarządzenie Nr 12/BRZ/2016 Starosty Lipskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

Zarządzenie Nr 12/BRZ/2016

Starosty Lipskiego

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

      Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 12 ust.1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 397), zarządzam co następuje:

§ 1.

Prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru należy do zakresu zadań Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, który prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych.

§ 2.

Wprowadza się do stosowania Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych   w Starostwie Powiatowym w Lipsku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.                                                  

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem  zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Roman Ochyński

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 12/BRZ/2016 Starosty Lipskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Marian Wodnicki
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.06.2016 09:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż