Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu w Lipsku w dniu 25 maja 2016 roku.

              Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445 z późn. zm.), zwołuję XXI Sesję Rady  Powiatu  w Lipsku V kadencji na dzień 25 maja 2016 roku. Obrady odbędą się, w sali konferencyjnej (I piętro) Starostwa Powiatowego w Lipsku ul. Rynek 1, o godzinie 11.00. Porządek obrad w załączeniu.

 Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Lipsku

Jadwiga Buza

RADA POWIATU LIPSKIEGO
V kadencja

PORZĄDEK OBRAD
XXI POSIEDZENIA  RADY  POWIATU  LIPSKIEGO
w dniu 25 maja 2016 roku

1.    Otwarcie sesji.
2.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Sprawozdanie z realizacji zadań i sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2015 r.

a)    podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku – projekt uchwały Nr XXI/102/2016 Rady Powiatu.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2016-2020 - projekt uchwały Nr XXI/103/2016 Rady Powiatu;
b)    zmiany w budżecie powiatu na rok 2016 – projekt uchwały Nr XXI/104/2016 Rady Powiatu.

7.      Wnioski i oświadczenia radnych.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.    Sprawy różne.
10.    Zamknięcie obrad.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu w Lipsku w dniu 25 maja 2016 roku.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Małgorzata Szmit
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.05.2016 13:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż