Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku w dniu 10.02.2016r.

     Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445 z późn. zm.), zwołuję XVIII Sesję Rady  Powiatu  w Lipsku V kadencji na dzień 10 lutego 2016 roku.    
    Obrady odbędą się, Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  w Szymanowie, o godzinie 15.30.
  

 

                                      Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                        w Lipsku

 

                                              Jadwiga Buza

             

RADA POWIATU LIPSKIEGO
V kadencja

PORZĄDEK OBRAD
XVIII POSIEDZENIA  RADY  POWIATU  LIPSKIEGO
w dniu 10 lutego 2016 roku


1.    Otwarcie sesji.
2.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie:

a)    utworzenia Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie - projekt uchwały Nr XVIII/85/2016 Rady Powiatu;
b)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2016-2020 - projekt uchwały Nr XVIII/86/2016 Rady Powiatu;
c)    zmiany w budżecie powiatu na rok 2016 – projekt uchwały Nr XVIII/87/2016 Rady Powiatu.
4.    Sprawy różne.
5.    Zamknięcie obrad.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku w dniu 10.02.2016r.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Przewodniczący Rady
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.02.2016 13:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż