Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIX/64/2016 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach Osi priorytetowej IOsoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Data publikacji:04.02.2016 10:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Ewelina Pisarek
Data aktualizacji:04.02.2016 10:12