Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków następuje zgodnie z następującymi przepisami:

  • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Starosta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 16.00.

Wicestarosta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 13.00.

Naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów przyjmują w sprawach skarg i wniosków w ramach posiadanych kompetencji, każdego dnia pracy urzędu w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 14.30 do 16.00.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za koordynację i rozpatrywanie skarg i wniosków:

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Biuro Rady Powiatu

Dodatkowe  informacje w sprawie skarg i wniosków  można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: sekretariat: 48 3783011(sekretariat urzędu), 48 3783015 (sekretarz powiatu) 48 3783017 (biuro rady)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skargi i wnioski.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:10.06.2014 17:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:20.11.2020 19:48