wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 10.06.2014 17:53

Sposoby stanowienia aktów prawnych.

Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego  określono w art. 40-44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. z 2013r, poz. 595 ze zm.)
 
Opracowanie projektów aktów prawnych  następuje w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej ( Dz. U. Nr 100, poz. 908) 

Procedura uchwałodawcza. 

Przygotowaniem projektu uchwały   zajmują  się pracownicy  właściwej merytorycznie  komórki organizacyjnej dołączając do niego uzasadnienie zawierające wskazanie spełnienia dodatkowych wymogów w postaci np.:    uzgodnień, opinii.
Opracowany  i parafowany  przez  radcę prawnego projekt  aktu  prawnego   kierowany  jest  pod obrady  właściwego organu  powiatu. 
Po przyjęciu, podpisaniu, zaewidencjonowaniu w rejestrze akt prawny  kierowany  jest  do publikacji.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby stanowienia aktów prawnych.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2014 17:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż