1. Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w dniu 12.03.2013r. r. w sprawie: sprawdzenia realizacji inwestycji obiektu budowanego - instalacja solarna w ZSP w Siennie. 
  2. Kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach 10.04. do 17.04 2013r. w sprawie realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej prowadzenia wydawania odmowy wydawania oraz cofania zezwoleń na przewozy regulowane specjalne osób. 
  3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie 25.04.2013r. Realizacja zadań planistyczno- organizacyjnych w zakresie obrony cywilnej. 
  4. Kontrola ZUS 14.05. 2013r. - prawidłowość obliczania składek ZUS wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wydawania zaświadczeń dla celów ubezpieczenia społecznego.
  5. Kontrola Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 21.05.2013r. dotycząca organizacji działania Powiatowego Zespołu, prowadzonych postępowań , przestrzegania obowiązującego trybu i procedur przy wydawaniu orzeczeń. 
  6. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej 19.06. 2013 do 15.09.2013r. Kontrola gospodarki finansowej powiatu. 
  7. Kontrola Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 8.08.2013r. dotycząca organizacji działania Powiatowego Zespołu , prowadzonych postępowań, przestrzegania obowiązującego trybu i procedur przy wydawaniu orzeczeń.
  8. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie 3.09.2013r. - kontrola sanitarna z zakresu pracy kotłowni przy ul. Iłżeckiej w Lipsku.
  9. Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w dniu 05.12.2013r. r. w sprawie: sprawdzenia realizacji inwestycji obiektu budowanego termomodernizacji warsztatów w Siennie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2013r
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:10.06.2014 13:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Górz
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:10.06.2014 13:55