Grażyna Maryniak-Gawrylik - Skarbnik Powiatu
e-mail:  skarbnik@powiatlipsko.pl
pokój nr 23 (I piętro, tel. 3783023 lub wew. 23)
 • Nadzoruje całokształt prac z zakresu rachunkowości oraz gospodarki finansowej prowadzonej przez wydział finansowy.
 • Nadzoruje prace związane z opracowaniem i realizacją budżetu powiatu oraz sprawuje bieżącą kontrolę jego wykonania.
 • Dokonuje analizy wykorzystania środków finansowych przez dysponentów.
 • Kontrasygnuje czynności rodzące zobowiązania finansowe powiatu.
 • Dokonuje wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian.
 • Opracowuje zbiorcze sprawozdania  z wykonania budżetu i ich analiz.
 • Wykonuje czynności kontroli zarządczej w formach przewidzianych prawem.
 • Zapewnia właściwą obsługę bankową budżetu powiatu.
 • Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 • Kieruje pracą wydziału finansowego. 
 •  Uczestniczy w pracach zarządu powiatu oraz może uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisjach z głosem doradczym.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skarbnik powiatu
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:10.06.2014 13:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:02.01.2020 10:06