wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 10.06.2014 13:41

Sekretarz powiatu

Mateusz Kaproń - Sekretarz Powiatu

e-mail:  sekretarz@powiatlipsko.pl
pokój nr 20 ( I piętro, tel. 3783015 lub wew. 15)
 
Sekretarz powiatu w imieniu starosty sprawuje  nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej. Zapewnia również merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez zarząd i starostę powiatu. Sekretarz powiatu uczestniczy w pracach zarządu powiatu oraz może uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym. 
Zajmuje się organizacją i koordynowaniem prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum.
 
Kieruje pracą wydziału administracyjno-gospodarczego. 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sekretarz powiatu
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2014 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż