Mateusz Kaproń - Sekretarz Powiatu

e-mail:  sekretarz@powiatlipsko.pl
pokój nr 20 ( I piętro, tel. 3783015 lub wew. 15)
 
Sekretarz powiatu w imieniu starosty sprawuje  nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej. Zapewnia również merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez zarząd i starostę powiatu. Sekretarz powiatu uczestniczy w pracach zarządu powiatu oraz może uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym. 
Zajmuje się organizacją i koordynowaniem prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum.
 
Kieruje pracą wydziału administracyjno-gospodarczego. 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sekretarz powiatu
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:10.06.2014 13:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Górz
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:06.05.2019 11:11