wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 10.06.2014 13:39

Starosta

Roman Ochyński - Starosta
pokój nr 24 (I piętro, tel. 3783011)
e-mail:  starosta.wli@powiatypolskie.pl

Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. 
Do zadań starosty należy:
-kierowanie bieżącymi sprawami powiatu i reprezentowanie go na zewnątrz,
-promocja i kreowanie wizerunku starostwa i powiatu,
-reprezentowanie powiatu na zewnątrz,
-organizowanie  pracy zarządu powiatu i starostwa,
-wydawanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących starostwa,
-wykonywanie zadań określonych w ustawach kompetencyjnych.

W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Starosta
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2014 13:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż