Sławomir Robert Śmieciuch - Starosta

pokój nr 24 (I piętro, tel. 3783011)
e-mail:  starostwo@powiatlipsko.pl
 
Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. 
Do zadań starosty należy:
- kierowanie bieżącymi sprawami powiatu i reprezentowanie go na zewnątrz,
- promocja i kreowanie wizerunku starostwa i powiatu,
- reprezentowanie powiatu na zewnątrz,
- organizowanie  pracy zarządu powiatu i starostwa,
- wydawanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących starostwa,
- wykonywanie zadań określonych w ustawach kompetencyjnych.
 
W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Starosta
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:10.06.2014 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:09.12.2019 19:46