UCHWAŁA  Nr XXII/ 135 / 2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 28 września 2004 roku

 

 

 

w sprawie: Włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie Szkoły Policealnej w Siennie.

 

 

Na podstawie:

-         art. 4 ust.1 pkt.1, art.12 pkt.8 lit.i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.1592 ze zm.),

-         art. 62 ust.5  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

     (D.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami),

-         uchwały Nr XXII/134/2004  Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 września 2004r.                w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Siennie.

 

 

 

Rada Powiatu   u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1

 

1.      Z dniem 1 października 2004r. włącza się Szkołę Policealną w Siennie z siedzibą przy        ul. Szkolnej 41 w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, ul. Szkolna 41.

 

2.      Dyrektor  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie jest dyrektorem Szkoły Policealnej w Siennie w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (D.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami).

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/135/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:10.11.2004 18:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:44