Uchwała  Nr XX/124/ 2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 30 czerwca 2004r.

 

 

 

w sprawie:       UTWORZENIA ŚRODKA SPECJALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  W  SOLCU  N/WISŁĄ.

 

 

Na podstawie:

-          art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

     (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami),

-          art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami).,

-          art.79 ust.2  ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami),

-          § 14 ust.1 załącznika do uchwały Nr V/34/2003 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Solcu nad Wisłą.

 

 

Rada Powiatu   u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1

 

Tworzy się środek specjalny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.

 

§ 2

 

1.      Przychody środka specjalnego stanowić będą opłaty za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24, w wysokości podanej w cenniku stanowiącym załącznik do uchwały.

 

2.      Członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przysługują zniżki           w wysokości 25% kosztu noclegu.

 

§ 3

 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku środka specjalnego przeznaczone będą na:

 

1.      Utrzymanie bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Solcu nad Wisłą.

 

2.      Remonty oraz odtwarzanie utraconego lub uszkodzonego mienia powiatowego                    w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Solcu nad Wisłą.

 

 

3.      Podnoszenie standardu wyposażenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Solcu nad Wisłą.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                  

 

 Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XX/124/2004

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 30 czerwca 2004r.

 

 

 

C e n n i k   u s ł u g

świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe

w Solcu nad Wisłą

 

1.    Cennik noclegów:

 

Nocleg  w:

Koszt noclegu /1dobę/1 osobę

( łóżko bez pościeli)

Pokoju wieloosobowym

( 4 i 5 osobowy )

 

 

10

Pokoju wieloosobowym

dla młodzieży szkolnej

i studentów

 

9

 

Pokoju 3-osobowym

 

 

12

Pokoju 2-osobowym

z odrębną łazienką

 

 

20

 

2.    Opłaty za wynajem pościeli:

-         na 1 dobę – 6,00 zł;

-         powyżej 1 doby – 10,00 zł.

 

3.    Opłaty za pobyt słuchaczy szkoły policealnej lub CKU:

-         40,00 zł/miesiąc ( bez pościeli );

-         roczna zwrotna kaucja – 100 zł.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XX/124/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:27.10.2004 18:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:40