Uchwała  Nr XX/123/ 2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 30 czerwca 2004r.

 

 

 

w sprawie:       WŁĄCZENIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH W SOLCU NAD WISŁĄ

UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  W  SOLCU NAD WISŁĄ.

 

 

Na podstawie:

-          art. 12 pkt.8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

     (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami),

-          art.62 ust.5  ustawy z dnia   7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami),

-          uchwały Nr XX/122/2004 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2002 r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Solcu nad Wisłą.

 

 

Rada Powiatu   u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1

 

1.      Z dniem 1 września 2004 roku włącza się Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące       w Solcu nad Wisłą z siedzibą przy ul. Łoteckiego 24 w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24.

 

2.      Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą jest dyrektorem Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Solcu nad Wisłą w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004r.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XX/123/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:27.10.2004 17:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:40