wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 14.06.2013 09:05

Uchwała Nr LXXXIII/143/2013 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr LXXXII/142/2013 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2013 roku...

Uchwała Nr LXXXIII / 143/2013
Zarządu Powiatu w Lipsku
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: ZMIANY UCHWAŁY NR LXXXII / 142/2013 ZARZĄDU POWIATU W LIPSKU Z DNIA 29 MAJA 2013 R W SPRAWIE POWOŁANIA SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU PRZEPROWADZENIA WYBORU KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA  SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W HUCIE.

na podstawie:
- art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
( Dz. U. z 2013 r, poz. 595 z póżn. zm.),
- art. 5 c pkt 2, art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z póżn. zm.)
- pisma Mazowieckiego Kuratora Oświaty, znak: DRA.544.25.2013.EN z dnia 07.06.2013 r o zmianie składu przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej,

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1

Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie w składzie:

1. Joanna Wawrzak           - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
2. Wiesława Płaza             - przedstawiciel organu prowadzącego,
3. Paweł Niedziela             - przedstawiciel organu prowadzącego,
4. Małgorzata Bochyńska   - przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie,
5. Anna Król                       - przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie,
6. Elżbieta Tuszyńska        - przedstawiciel Rady Pedagogicznej SOSW w Hucie,
7. Agnieszka Stępniewska - przedstawiciel Rady Rodziców przy SOSW w Hucie,
8. Anna Niedziela               - przedstawiciel ZNP,
9. Wiesława Fiutek             - przedstawiciel NSZZ " Solidarność".

§ 2
Tryb pracy komisji konkursowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. Nr 60, poz. 373).

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie obecni na posiedzeniu:                                           Przewodniczący Zarządu Powiatu

Paweł Jędraszek                      …………………………..,                                 …………………………………….
Lucyna Gaik                            …………………………..,                                       Roman Ochyński
Wiesława Teresa Płaza           …………………………..,
Maria Agnieszka Węgrzecka ………………………….. 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr LXXXIII/143/2013 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr LXXXII/142/2013 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2013 roku...
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2013 09:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż