UCHWAŁA Nr  XVIII /111/ 2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

 

 

sprawie:  ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM

                DZIAŁKI 654/3 O POWIERZCHNI 0,0826 ha POŁOŻONEJ W LIPSKU

                PRZY UL. ZWOLEŃSKIEJ.

 

 

Na podstawie:

 -     art.12,  pkt.8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

       ( Dz.U. z 13.12.2001r Nr 142  poz.1592 z późn.zm.)

 

 

 RADA POWIATU  uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zakupu na rzecz Powiatu Lipskiego nieruchomości oznaczonej numerem działki 654/3 o powierzchni 0,0826 ha położonej przy ul. Zwoleńskiej od Pani Zofii Krystyny Kwiecień za cenę wynegocjowaną przez strony w kwocie 25.800 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tys. osiemset. zł.)

§ 2

 

Zakupiona działka zostaje przeznaczona na wybudowanie kompleksu boisk dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/111/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:19.10.2004 17:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:39