UCHWAŁA Nr XIX/117/2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 28 maja 2004 roku

 

 

 

sprawie: ZATWIERDZENIA  ROCZNEGO  SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO

                SAMODZIELNEGO  PUBLICZNEGO  ZAKŁADU  OPIEKI

                PALIATYWNEJ/STACJONARNEJ W LIPSKU.

 

 

Na podstawie:

-         art.4 ,ust 1 pkt.2  i art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r

                        o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142  poz.1592

                        z późn. zm.);

-       art.67, ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki

zdrowotnej  (Dz. U. Nr 91 poz.408 z późn. zm.);

-       art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości

(Dz. U. z 2002 r Nr 76 poz.694 z późn. zm.).

 

              

 RADA POWIATU  uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się bilans Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej/Stacjonarnej            w Lipsku za okres 1.01.2003 r – 30.04.2003 r po stronie przychodów 116.773,20zł i kosztów  101.680,31 – zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2

                                                                 

Wykonanie uchwały powierza się  Dyrektorowi SPZ  ZOZD w Lipsku .

 

§ 3

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                         

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIX/117/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:19.10.2004 17:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:38