UCHWAŁA Nr XIX/115/2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 28 maja 2004 roku

 

 

 

sprawie: ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

                SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  ZAKŁADU  OPIEKI

                ZDROWOTNEJ  W LIPSKU.

 

 

Na podstawie:

-         art.4 ,ust 1 pkt.2  i art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r

                        o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142  poz.1592

                        z późn. zm.);

-       art.67   ,ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki

zdrowotnej  (Dz. U. Nr 91 poz.408 z późn. zm.);

-       art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości

(Dz. U. z 2002 r Nr 76 poz.694 z późn. zm.).

 

              

 RADA POWIATU  uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się bilans Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lipsku za 2003 rok  po stronie  przychodów  17 694 818,51 zł  i  kosztów   19 329 030 ,51 – zgodnie        z załącznikiem nr 1.

  

§ 2

                                                                

Wykonanie uchwały powierza się  Dyrektorowi SP  ZOZ w Lipsku.

 

 

§ 3

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                           

                     

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIX/115/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:19.10.2004 17:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:38