Uchwała Nr XVIII/110/2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

 

w sprawie: WYNAGRODZENIA STAROSTY LIPSKIEGO.

 

 

Na podstawie:

-           art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późniejszymi zmianami);

-           art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca  1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001r z późniejszymi zmianami);

-          § 3 , § 6 i §  11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych             i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 z dnia 26.02.2003r.),

-     § 53  Statutu Powiatu Lipskiego,

-     § 6 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipsku.

 

RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:

 

 

§ 1

Ustala wynagrodzenie brutto Starosty Lipskiego Pana Romana Antoniego Ochyńskiego
w wysokości:

-     wynagrodzenie zasadnicze wg kat. XX

- 4.326,00 zł

-     dodatek funkcyjny - stawka 8

- 1.463,00 zł

-     dodatek stażowy 17% wyn.zasad.

-    735,42 zł

 

§ 2

Wykonanie  uchwały   z l e c a  się  Przewodniczącemu Rady Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2004r. Obowiązuje

do chwili przyjęcia przez Radę Powiatu nowej uchwały w przedmiotowym zakresie. 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVIII/110/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:17.10.2004 12:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:37