Uchwała Nr XVIII/109/2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

 

w sprawie: ZMIANY UCHWAŁY Nr XV/91/2004 RADY POWIATU Z DNIA 27.02.2004r. W  SPRAWIE  POWOŁANIA  KOMISJI  DORAŹNEJ W CELU OPRACOWANIA PROJEKTU STRATEGII  ROZWOJU POWIATU LIPSKIEGO.

 

 

 

 

Na podstawie:

-          art. 17 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

     (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm);

-    §43 ust.1  Statutu Powiatu Lipskiego.

 

 

 

RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:

 

§ 1

W § 1 uchwały Nr XV/91/2004 Rady Powiatu dokonuje się następującej zmiany:

-         dotychczasowy skład komisji doraźnej w celu opracowania projektu strategii rozwoju powiatu lipskiego uzupełnia się o radnych - przedstawicieli gmin Ciepielów i Chotcza:

      1. Bryczek Urszula – gmina Ciepielów.

      2. Płaza Wiesława Teresa – gmina Chotcza.

 

§ 2

 

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

 

 

                                                                     § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                       

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVIII/109/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:17.10.2004 12:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:37