UCHWAŁA Nr  XVIII /107/ 2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

 

sprawie:  ZMIANY UCHWAŁY NR X/68/2003 RADY POWIATU Z DNIA 4.09.2003 r.W SPRAWIE ZBYCIA I USTALENIA ZASAD  SPRZEDAŻY LOKALI

   MIESZKALNYCH W BUDYNKACH  STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

   POWIATU LIPSKIEGO W DRODZE  BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ

  NAJEMCÓW TYCH LOKALI.

 

 

Na podstawie:

 -     art.12,  pkt.8 lit.”a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

       ( Dz.U. z 13.12.2001 r Nr 142  poz.1592 z późn.zm.);

-         art.3 ust.1 i 2 art.7 ,art.8 ust.3  ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

      ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 80 poz.903  z późn.zm.)

-         art.34 ust.1  pkt.3, art.37 ust.2 pkt.1, art.68 ust.1 pkt.7, art.70 ust.2 ustawy                           z dnia  21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami

       (jednolity tekst  Dz.U. z 2000 r Nr 46 ,poz.543  z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                      

              

 

 RADA POWIATU  uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w § 2 uchwały Rady Powiatu Nr X/68/2003 z dnia 24 września 2003r. w następujący sposób:

-         pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„ Udziela się bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 60% wartości przy sprzedaży za gotówkę lub 40% wartości przy sprzedaży na raty.”

-         pkt.7 otrzymuje brzmienie:

„ Warunki zbycia lokali mieszkalnych określone w pkt.3 obowiązują od dnia 1 maja 2004r. do 30 czerwca 2005r.”

§ 2

 

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVIII/107/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:17.10.2004 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:36