Uchwała Nr XVIII/ 101 /2004

 

Rady Powiatu w Lipsku

 

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

 

 

 

w sprawie: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU

         W LIPSKU  ZA ROK 2003r.

 

 

                   

Na   podstawie:

 

-     art.12  ust.6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

      (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1592 z późniejszymi zmianami);

-          art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych

( Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

RADA POWIATU   u c h w a l a   co następuje:

 

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2003 udziela          absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipsku.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVII/101/2004 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:12.10.2004 17:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:35