wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 14.11.2012 12:13

Zarządzenie nr 24/2012 Starosty Lipskiego z dnia 14 listopada 2012 r.

Zarządzenie nr 24/2012

Starosty Lipskiego

z dnia 14 listopada 2012 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym  w Lipsku

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym       (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Ustalam dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Lipsku dzień 24 grudnia 2012 roku (poniedziałek), w zamian za odpracowanie w dniu 8 grudnia   2012 roku  (sobota).

 

§ 2.

Treść niniejszego zarządzenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń i na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu,   a także poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.powiatlipsko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


/-/ Roman Ochyński

Starosta

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 24/2012 Starosty Lipskiego z dnia 14 listopada 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2012 12:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż