Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1931) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Starostwo Powiatowe w Lipsku

ogranicza bezpośrednią obsługę dla interesantów

od dnia 4 listopada 2020 r.

 

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi ograniczeniami na terytorium kraju, wykonując rozporządzenie Rady Ministrów

ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów we wszystkich wydziałach Starostwa, w tym Wydziałach: Komunikacji i Transportu, Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Prosimy mieszkańców o załatwianie spraw drogą elektroniczną, drogą pocztową, poprzez e-PUAP

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, przypadkach losowych itp. prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Dane teleadresowe i adresy poczty e-mail poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Lipsku znajdują się na stronie internetowej w sekcji Struktura organizacyjna urzędu

W związku z Rozporządzeniem, informujemy, że:

 
• Wydawanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Wydział Komunikacji,


• istnieje możliwość składania wniosków do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami poprzez platformę e-PUAP jako pismo ogólne do urzędu załączając skan wypełnionego i podpisanego wniosku (formularze wniosków do pobrania w sekcji Formularze),


•wszelkie wpłaty będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pomocą przelewów elektronicznych. W wyjątkowych sytuacjach będzie możliwość dokonania wpłaty gotówkowej w Kasie Starostwa po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W sprawach już zarejestrowanych, pisma i decyzje administracyjne będą wysłane tradycyjną pocztą na podane adresy korespondencyjne.

Dodatkowo w przedsionku budynku głównego Starostwa Powiatowego w Lipsku, przy ul. Rynek 1 i przed budynkiem przy ul. Partyzantów 4 została ustawiona urna, do której należy wrzucać korespondencję adresowaną do poszczególnych wydziałów.

Wszelkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na zapytania w danej sprawie można otrzymać za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.