Rejestr zmian w biuletynie

28.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV/172/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckeigo na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu" Działania 10.3 "Doskonalenie zawodowe" Poddziałania 10.3.1 "Doskonalenie zawodowe uczniów".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV/171/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/94/2016 r. Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV/170/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV/169/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2017-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXVI/139/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym starostwa Powiatowego w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXVI/139/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym starostwa Powiatowego w Lipsku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 139.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXVI/138/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXVI/137/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zajresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz ośrodków szkolenia kierowców działających w powiecie lipskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów działających w powiecie lipskim.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIV-2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.04.2017

Dotyczy dokumentu:
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO stanna 24.04.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGOstan na 10.03.2017 r.
Dotyczy dokumentu:
W jaki sposób należy wykazać uprawnienia do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej?
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
W jaki sposób należy wykazać uprawnienia do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej?
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
W jaki sposób należy wykazać uprawnienia do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej?
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... następna