Rejestr zmian w biuletynie

24.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/192/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/192/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/192/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/191/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Hucie wchodzącej w skłąd Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie w ośmioletnią Specjalną Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie, z siedzibą w Hucie Nr 3, 27-300 Lipsko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/190/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisła wchodzacej w skłąd Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w solcu nad Wisła w ośmioletnią Specjalną Szkołę Podstawową wchodzącą w skłąd Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisla, ul. Wczasowa 44, 27-320 Solec nad Wisłą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/189/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/188/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/187/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/186/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2017-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.11.2017

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W LIPSKU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... następna