Rejestr zmian w biuletynie

23.10.2017

Dotyczy dokumentu:
ZMIANA TREŚCI SIWZ Zamawiający wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO stanna 23.10.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGOstan na 12.09.2017 r.

20.10.2017

Dotyczy dokumentu:
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (nr sprawy AG.272.2.6.2017)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2017 roku".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania - "Prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2017r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złozone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2018r."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania - "Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złozone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2018r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania - "Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXXVII/159/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złozone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2018r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXXVII/158/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - "Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXXVII/157/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej oświatowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Rozbiórka budynków położonych w miejscowości Kępa Piotrowińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbiórka budynków położonych w miejscowości Kępa Piotrowińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8. specyfikacja techniczna"
Dotyczy dokumentu:
Rozbiórka budynków położonych w miejscowości Kępa Piotrowińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7 projekt budowlany"
Dotyczy dokumentu:
Rozbiórka budynków położonych w miejscowości Kępa Piotrowińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6. oświadczenie ustanawiające pełnomocnika"
Dotyczy dokumentu:
Rozbiórka budynków położonych w miejscowości Kępa Piotrowińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5. oświadczenie o przynależności do grupykapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Rozbiórka budynków położonych w miejscowości Kępa Piotrowińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór_formularzaofertowego"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór_umowy"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna