Rejestr zmian w biuletynie

27.06.2017

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w PCPR Lipsko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w PCPR Lipsko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor PCPR w Lipsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor PCPR w Lipsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REGULAMIN PRACY KOMISJI PROWADZĄCEJ NABÓR
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy mleka i jego przetworów dla SPZZOZ Lipsko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ Lipsko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy miesa i wędlin dla SPZZOZ Lipsko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ODDYMIANIU KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU SZPITALNYM ZLOKALIZOWANYM W LIPSKU PRZY U. CZERWIAKOWSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawę automatycznej myjni do endoskopów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
głoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH ORAZ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ APARATÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy węgla kamiennego w asortymencie miał II a typ 31.2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów farmaceutycznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów farmaceutycznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy nabiału dla potrzeb SPZZOZ Lipsko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawy implantów ortopedycznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego dla potrzeb SPZZOZ Lipsko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę GUR w 2012 w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy pieczywa w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy mleka i jego przetworów w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy mięsa i dlin w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówiena na dostawy materiaów opatrunkowych w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy art. spożywczych w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 200000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr EKST.0421.1.6.3.9.2012 dotyczącego dostawy długopisów, aktówek i pamięci przenośn
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawy edukacyjnych programów komputerowych w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu" - kurs językowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawy edukacyjnych programów komputerowych w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu" - kurs informatyczny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy trzech ekranów multimedialnych w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowegonr EKST.0421.1.6.3.13.2012 dotyczącego dostawy materiałów biurowych i materiałów komputerowych eksploatacyjnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr EKST.0421.1.6.3.15.2012 dotyczącego usługi cateringowej w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieluniu zamówienia na dostawy pieluch anatomicznych i pieluchomajtek w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów , gmina Chotcza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację obiektów szpitala w Lisku w trybie NP o wartości szacunkowej poniżej 5000000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy środków dezynfekcyjnych w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy środków dezynfekcyjnych-2-gie postępowanie w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zorganizowania jednodniowych staży szkoleniowo – poznawczych dla uczestników Zadania 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zorganizowania jednodniowych staży szkoleniowo – poznawczych dla 24 uczestników kursu „Energia odnawialna źródłem czystego..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.0421.1.6.3.18.2012 dotyczącego usługi cateringowej w postaci wyżywienia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.0421.1.6.3.14.2012 dotyczącego świadczenia usługi transportowej (przewóz uczestników)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym dostarczenia platformy e – learning w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamowieniu na dostawy produktów farmaceutycznych w trybie PN o wartości szacunkowej powyżej 200000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia -załącznik nr 1 do SIWZ.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącego dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć komputerowych w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje klucze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącego dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu „Przedsiębiorczość – zarządzanie e – firmą” w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącego dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu języka angielskiego w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy środków myjaco-czyszczących w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 140000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawy edukacyjnych programów komputerowych w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu" - kurs informatyczny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy trzech ekranów multimedialnych w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowegonr EKST.0421.1.6.3.13.2012 dotyczącego dostawy materiałów biurowych i materiałów komputerowych eksploatacyjnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr EKST.0421.1.6.3.15.2012 dotyczącego usługi cateringowej w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencj
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zorganizowania jednodniowych staży szkoleniowo – poznawczych dla uczestników Zadania 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zorganizowania jednodniowych staży szkoleniowo – poznawczych dla 24 uczestników kursu „Energia odnawialna źródłem czystego..
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.0421.1.6.3.18.2012 dotyczącego usługi cateringowej w postaci wyżywienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.0421.1.6.3.14.2012 dotyczącego świadczenia usługi transportowej (przewóz uczestników)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym dostarczenia platformy e – learning w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącego dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć komputerowych w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje klucze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącego dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu „Przedsiębiorczość – zarządzanie e – firmą” w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącego dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu języka angielskiego w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawy edukacyjnych programów komputerowych w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu" - kurs językowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr EKST.0421.1.6.3.9.2012 dotyczącego dostawy długopisów, aktówek i pamięci przenośn
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę gwarancyjnego utrzymania w ruchu aparatury medycznej w trybie przetargu nioegraniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na doposażenie Zakladu pielęgnacyjno Opiekuńczego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy mleka i przetworów mlecznych w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy pieczywa w trybie PN o wrtosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy materiałów opatrunkowych w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o udzieleniu zamówienia na remont hydrofornii-kontynuacja w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 4845000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na doposażenie ZPO-II postępowanie w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy mięsa i wędlin w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy artykułów spożywczych w trybie PN o w artosci szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Walentynów, gm. Lipsko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłosznie o udzieleniu zamówienia na dostawy produktów farmaceutycznych dla apteki otwartej SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy środków do utrzymania czystości dla SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Walentynów, gm. Lipsko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy produktów farmaceutycznych w trybie PN o wartości szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup sprzętu medycznego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy rękawic jednorazowego użytku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy warzyw i owców dla potrzeb szpitala w Lipku w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wysokiej klasy mammografu analogowego w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy protez ortopedycznych, cementu kostnego i substytutu kości w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 19300 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzielenu zamówienia na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb ortopedii i chirurgii laparoskopowej w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy miału węglowego w trybie PN o wartści szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzioeleniu zamówienia na dostawy drobnego sprzetu jednorazowego użytki w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów hematologicznych w trybie PN o wartości szcunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywlej dla SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki rozpatrzenia zapytania ofertowego na realizację usługi cateringowej w postaci wyżywienia obejmującego porcje obiadowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 - 18 lat do PZPPDiR w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy środków dezynfekcyjnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy wysokiejklasy aparatu ultrasonograficznego z pełnym zakresem badań doplerowskich w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy art. spożywczych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy mięsa i wędlin w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wymianę dźwigu towarowo-osobowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wyposażenie oddziału dziecięcego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy pieluch anatomicznych i pieluchomajtek w trybie przetargu nieograniczonaego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy środków do utrzymania czystości w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawy miału węglowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych-modernizacja wejścia do szpitala w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4 845000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty na : wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów – 517 pkt.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na: wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów , gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie modernizacji IV piętra (prawa strona) - Zakład Opieki Długoterminowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4845000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy aparatury medycznej w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy miału węglowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę wewnątrzustnego aparatu RTG w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu przetargu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy odczynników i materiałów do diagnostyki klinicznej z dzierżawą analizatorów w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy rękawic jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy zestawu do zabiegów laparoskopowych i histeroskopowych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pomp infuzyjnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 193000,00 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzielenia zamówienia na adaptację budynku SOSW w Hucie do potrzeb osób niepełnosprawnych trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy implantów i dodatkowych wyrobów ortopedycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000,00 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania : Przetarg nieograniczony na: zwalczanie plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią - powiat lipski -3500 ha, woj. mazowieckie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy materiałów szewnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy warzyw i owoców w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont hydroforni w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4845000,00 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o unieważnieniu postępowania na modernizację rozdzielni elektrycznej SN i NN w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację rozdzielni SN i NN w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy drobnego sprzetu jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup sprzetu i aparatury medycznej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o udzieleniu zamówienia na usługę ubezpieczenia mienia i OC SPZZOZ w Lipsku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy odczynników wraz z dzierżawą systemu pomiarowego umożliwiającego oznaczenia RKZ, koagulologii, bioch.... w trybie PN o wartosci szac. po wyżej 193 000 EUR
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY kursu – „Spawacza metodą MIG MAG”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wymianę drugiego dźwigu towarowo osobowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 4845000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zestawienie cen
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania : Przetarg nieograniczony na: zwalczanie plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią - powiat lipski -3500 ha, woj. mazowieckie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan unieważnienia prowadzonego postępowania
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu przetargu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik 1
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu przetargu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik 2
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu przetargu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik 3
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę zestawu do artroskopii w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy środków opatrunkowych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w na dostawy mleka i przetworów mlecznych w trybie przetaegu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy pieczywa w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy materiałów opatrunkowych w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy artykułów spożywczych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy pieluch anatomicznych i pieluchomajtek w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy artykułów do utrzymania w czystości w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy mięsa i wędlin w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy produktów i wyrobów farmaceutycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy produktów i wyrobów farmaceutycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy produktów farmaceutycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy miału węglowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 206 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy produktów farmaceutycznych będących poszerzeniem asortymentu leków apteki otwartej szpitala
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówiena na remont komina stalowego w kotłowni miałowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy protez ortopedycznych i cementu kostnego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy rękawic jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy materiałów jednorazowego użytku i odczynnkiów w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty -wymiana okien w ZSP Sienno
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wyborze oferty na adaptację i modernizację pomieszczeń pod potrzeby oddziału dziecięcego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dowóz węgla do kotłowni ZSP w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dowóz miału do kotłowni ZSP w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy protez ortopedycznych typu Austin Moora w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000 /dwa miliony czterysta tysięcy złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymiana płytek PCV w ZSP w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatu do znieczuleń w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na gwrancyjne utrzymanie w ruchu aparatury medycznej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy miesa i wędlin
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawy mleka i przetworów mlecznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawy pieczywa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy - dostawy mięsa i wędlin
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamuwienia-- na dostawy artykułów do utrzymania w czystości obiektów szpitala
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy pieluch anatomicznych i pielucho majtek w trybie przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji pomieszczeń rehabilitacji dla potrzeb oddziału dzieci
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oerty na dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy sprzęty jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy leków dla SPZZOZ w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy rękawic jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy materiałów szewnych w trybie przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy materiałów szewnych w trybie przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyniku przetargu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie wyniku przetargu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do Domu Dziecka w Solcu nad Wisła
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na bezgotówkowy zakup paliwa w trybie prztargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ochronę ubezpieczenia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy pieczywa w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 14000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy mleka i przetworów mlecznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na gwarancyjne utrzymanie w ruchu aparatury medycznej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Starostwo Powiatowe w Lipsku informuje o wyniku przetargu na "Wykonywanie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg powiatu lipskiego i ich przechowywania na parkingach strzeżonych".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na dostawę oleju opałowego do Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wyborze oferty na adaptację i modernizację pomieszczeń przeznaczonych pod potrzeby oddziału rehabilitacji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup karetki R z wyposażeniem
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłosazenie o udzieleniu zamuwienia na gwarancyjne utrzymanie w ruchu aparatury medycznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy artykułów spożywczych dla SPZZOZ w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na dostawę węgla kamiennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Starostwo Powiatowe w Lipsku - ogłoszenie o wyniku przetargu o udzieleniu zamuwienia na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów: .....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku - Zawiadomienie o wyborze oferty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SPZZOZD
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWEJ ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Długoterminowej-informacja na temat wyniku postępowania przetargowego na dostawę Pampersów i pieluch anatomicznych,artykułów medycznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania w sprawie Termomodernizacji ścian zewnętrznych w budynku Ośroda Szkolno - Wychowawczego w Hucie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyniku postepowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyniku postepowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie o wyjaśnienie SIWZ w sprawie: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na Zapytanie o wyjaśnienie SIWZ w sprawie: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację obiektów szpitala w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 5000000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją obiektów szpitala w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o otwarciu ofert na na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów , gmina Chotcza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wyjaśnienia dotyczące oferty na na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów , gmina Chotcza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pieluch anatomicznych i pieluchomajtek w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy środków dezynfekcyjnych w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - w związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem do sukcesu" - dostawę ekranów multimedialnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją projektu Nr: POKL 09.02.00-14-021/11 pt. „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację jednodniowych staży szkoleniowo – poznawczych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” - energia odnawialna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację jednodniowych staży szkoleniowo – poznawczych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” - Zadania 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Przeprowadzenie kursu „Spawacz metodą MAG 135” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Realizacja 3 wyjazdowych szkoleń grupowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie platformy e - learning w związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie wyjazdu naukowo – poznawczego do Centrum Nauki Kopernik w związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 20 uczestników projektu „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie stażu szkoleniowo – poznawczego dotyczącego poznawania innowacyjnych technologii w branży gastronomiczno – hotelarskiej w związku z realizacją projektu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ofertowe na świadczenie usługi transportowej - przewóz uczestników kursu: Bukieciarstwo, Barman, Kelner w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/08 „Wyrównywanie szans edukacyjny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy środków myjącą-czyszczących w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 14000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów biurowych i materiałów komputerowych eksploatacyjnych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/08 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów technikum i zasadn
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu języka angielskiego w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć komputerowych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu Przedsiębiorczość – zarządzanie e - firmą w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukces
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę edukacyjnego programu komputerowego do realizacji kursu Przedsiębiorczość – zarządzanie e - firmą w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje klucz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczestników „Laboratorium kompetencji” z realizacją projektu Nr: POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE przygotowanie i wydruk certyfikatów dla uczestników kursu „Energia odnawialna źródłem czystego rozwoju” w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem su
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa materiałów dydaktycznych dla uczestników „Energia odnawialna źródłem czystego rozwoju” w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa materiałów biurowych i materiałów komputerowych eksploatacyjnych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki 9
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki 8
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki 7
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki 10
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki 6
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja i załączniki 1,2,3,4,5
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa materiałów biurowych i materiałów komputerowych eksploatacyjnych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa materiałów dydaktycznych dla uczestników „Energia odnawialna źródłem czystego rozwoju” w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE przygotowanie i wydruk certyfikatów dla uczestników kursu „Energia odnawialna źródłem czystego rozwoju” w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem su
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczestników „Laboratorium kompetencji” z realizacją projektu Nr: POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę edukacyjnego programu komputerowego do realizacji kursu Przedsiębiorczość – zarządzanie e - firmą w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje klucz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu Przedsiębiorczość – zarządzanie e - firmą w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukces
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć komputerowych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu języka angielskiego w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów biurowych i materiałów komputerowych eksploatacyjnych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/08 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów technikum i zasadn
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ofertowe na świadczenie usługi transportowej - przewóz uczestników kursu: Bukieciarstwo, Barman, Kelner w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/08 „Wyrównywanie szans edukacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługitransportowej
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie stażu szkoleniowo – poznawczego dotyczącego poznawania innowacyjnych technologii w branży gastronomiczno – hotelarskiej w związku z realizacją projektu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie stażuszkoleniowo – poznawczego dotyczącego poznawania innowacyjnychtechnologii w branży gastronomiczno – hotelarskiej
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 20 uczestników projektu „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WTRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 20 uczestników projektu „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI - poprawione
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 20 uczestników projektu „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedłużenie terminu
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 20 uczestników projektu „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmiana treści napisu na kopercie z ofertą
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie wyjazdu naukowo – poznawczego do Centrum Nauki Kopernik w związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdunaukowo – poznawczego do Centrum Nauki Kopernik.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie platformy e - learning w związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe na dostarczenie platformy e -learning
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 2
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 4
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 5
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 6
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 7
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do umowy nr 1
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do umowy nr 2
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Realizacja 3 wyjazdowych szkoleń grupowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Realizacja 3 wyjazdowych szkoleń grupowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Przeprowadzenie kursu „Spawacz metodą MAG 135” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Przeprowadzenie kursu „Spawacz metodą MAG 135” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Przeprowadzenie kursu „Spawacz metodą MAG 135” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wyjasnienie zmian
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Przeprowadzenie kursu „Spawacz metodą MAG 135” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie po zmianach
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Przeprowadzenie kursu „Spawacz metodą MAG 135” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wyjaśnienie
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację jednodniowych staży szkoleniowo – poznawczych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” - Zadania 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację jednodniowychstaży
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację jednodniowych staży szkoleniowo – poznawczych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” - energia odnawialna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację jednodniowychstaży
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją projektu Nr: POKL 09.02.00-14-021/11 pt. „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługitransportowej
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - w związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem do sukcesu" - dostawę ekranów multimedialnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik na dostawę ekranów multimedialnych
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uzasadnienie firma Cezar
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uzasadnienie firma Mikrokas
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wyjaśnienia dotyczące oferty na na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów , gmina Chotcza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pieczywa w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy mleka i jego przetworów w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy mięsa i wędlin w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy materiałów opatrunkowych w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy art. spożywczych dla SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie o wyjaśnienie SIWZ zamówienia: Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienie SIWZ na „Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja - dodany port LPT
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie o wyjaśnienie SIWZ zamówienia: Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zapytania
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału wpostępowaniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3 do projektu modernizacji
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do projektu modernizacji
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do projektu modernizacji
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na usugę GUR aparatury medycznej w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na realizację usługi cateringowej w postaci wyżywienia obejmującego porcje obiadowe do Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na ubezpieczenia mienia i OC SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów hematologicznych w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na : „ Remont i adaptacja pomieszczeń na II piętrze w budynku internatu ZSP w Siennie z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy miału węglowego w trybie PN o wartości szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb ortopedii i chirurgii laparoskopowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy protez ortopedycznych, cementu kostnego i substytutu kości w trybie PN o w artosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawę, montaż i oddanie do eksploatacji wysokiej klasy mammografu analogowego w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na realizację usługi cateringowej w postaci wyżywienia obejmującego porcje obiadowe do Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na realizację usługi cateringowej w postaci wyżywienia obejmującego porcje obiadowe do Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk oferty cenowej
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na realizację usługi cateringowej w postaci wyżywienia obejmującego porcje obiadowe do Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na realizację usługi cateringowej w postaci wyżywienia obejmującego porcje obiadowe do Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 6
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 5
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 4
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 3
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 2
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 1
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na : „ Remont i adaptacja pomieszczeń na II piętrze w budynku internatu ZSP w Siennie z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Książka przedmiarów
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na : „ Remont i adaptacja pomieszczeń na II piętrze w budynku internatu ZSP w Siennie z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na : „ Remont i adaptacja pomieszczeń na II piętrze w budynku internatu ZSP w Siennie z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
„ Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
„ Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
„ Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy warzyw i owoców w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy rękawic jednorazowego użytku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na zakup sprzetu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy produktów farmaceutycznych -II postepowanie w trybie PN o wartości szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Walentynów, gm. Lipsko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o zamówieniu na dostawy produkrów farmaceutycznych do apteki szpitalnej w trybie PN o wartości szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy środków do utrzymania czysości w obiektach SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy produktów farmaceutycznych dla apteki otwartej w trybie PN o wartosci szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawy art. spożywczych w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o zamowieniu na dostawy mięsa i wędlin w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy materiałów opatrunkowych w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na remont hydroforni-kontynuacja w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawy pieczywa dla SPZZOZ w lipsku w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o zamowieniu na doposazenie Zakladu Pielęgnacyjno Opiekuńczego-II postępowanie w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Walentynów, gm. Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Walentynów, gm. Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 5
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Walentynów, gm. Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Walentynów, gm. Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Walentynów, gm. Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawy mleka i przetworów mlecznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na usługę gwarancyjnego utrzymania w ruchu aparatury medycznej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na kurs „Spawacza metodą MIG MAG”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na kurs „Spawacza metodą MIG MAG”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA.doc
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o zamówieniu na doposażenie Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na wymianę drugiego dźwigu towarowo-osobowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na zakup sprzętu i aparatury medycznej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej SPZZOZ w Lipsku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy odczynników wraz z dzierżawą systemu pomiarowego umożliwiającego oznaczenia parametrów RKZ, Koagulologii, biochemicznych i immunologicznych w trybie przetargu nieogr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy odczynników wraz z dzierżawą systemu pomiarowego umożliwiającego oznaczenia parametrów RKZ, Koagulologii, biochemicznych i immunologicznych w trybie przetargu nieogr
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na modernizację rozdzielni elektrycznych SN i NN w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na modernizację rozdzielni elektrycznych SN i NN w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawy warzyw i owoców w trzybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na remont hydrofori w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4845000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: zwalczanie plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią - powiat lipski -3500 ha, woj. mazowieckie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: zwalczanie plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią - powiat lipski -3500 ha, woj. mazowieckie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: zwalczanie plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią - powiat lipski -3500 ha, woj. mazowieckie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: zwalczanie plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią - powiat lipski -3500 ha, woj. mazowieckie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: zwalczanie plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią - powiat lipski -3500 ha, woj. mazowieckie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: zwalczanie plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią - powiat lipski -3500 ha, woj. mazowieckie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy protez i dodatkowych wyrobów ortopedycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy materiałów szewnych w rtybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamównienu na adaptację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia 199176-2010. Roboty budowlane
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamównienu na adaptację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia 199176-2010. Roboty budowlane
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamównienu na adaptację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia 199176-2010. Roboty budowlane
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kosztorys ofertowy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamównienu na adaptację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia 199176-2010. Roboty budowlane
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy, Wykaz zrealizowanych robótbudowlanych
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamównienu na adaptację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia 199176-2010. Roboty budowlane
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamównienu na adaptację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia 199176-2010. Roboty budowlane
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamównienu na adaptację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia 199176-2010. Roboty budowlane
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę pomp infuzyjnych w rybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na dostaę zestawu do zabiegów laparoskopowych i histeroskopowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz oferty
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DOWYKLUCZENIA
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres przedmiotu zamówienia
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy rękawic jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę zestawu do zabiegów laparoskopowych i histeroskopowych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków Załącznik nr 3
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków Załącznik nr 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków Załącznik nr 1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw dowykluczenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunkówudziału w postępowaniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostwy odczynników i materiałów do diagnostyki klinicznej z dzierżawaą analizatorów w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawę wewnątrz ustnego aparatu RTG w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem, Starosty Lipskiego , nie stanowiących własności Skarbu Państwa...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem, Starosty Lipskiego , nie stanowiących własności Skarbu Państwa...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem, Starosty Lipskiego , nie stanowiących własności Skarbu Państwa...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem, Starosty Lipskiego , nie stanowiących własności Skarbu Państwa...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz lasów niepaństwowych
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem, Starosty Lipskiego , nie stanowiących własności Skarbu Państwa...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem, Starosty Lipskiego , nie stanowiących własności Skarbu Państwa...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do oferty
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem, Starosty Lipskiego , nie stanowiących własności Skarbu Państwa...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do oferty
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o zamowieniu na dostawy aparatury medycznej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na modernizację IV piętra (prawa strona) pod potrzeby Zakładu Opieki Dlugoterminowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 4845000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków Załącznik nr 3
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków Załącznik nr 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków Załącznik nr 1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw dowykluczenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunkówudziału w postępowaniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizację budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie – elewacja wschodnia i zachodnia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizację budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie – elewacja wschodnia i zachodnia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprostowanie.doc
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizację budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie – elewacja wschodnia i zachodnia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik książka przedmiarów
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizację budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie – elewacja wschodnia i zachodnia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizację budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie – elewacja wschodnia i zachodnia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizację budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie – elewacja wschodnia i zachodnia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacja techniczna
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych-modernizacja wejścia do szpitala w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy środków farmaceutycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieni na dostawy środków do utrzymania czystości w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowejponiżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pieluch anatomicznych i pieluchomajtek w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na wyposażenie oddziału dziecięcego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy artykułów spożywczych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy mięsa i wędlin w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o zamówieniu na dostawę wysokiej klasy cyfrowego ultrasonografu z pełnym zakresem badań dopplerowskich w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy środków dezynfekcyjnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pieczywa w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy mleka i przetworów mlecznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wymianę okien w internacie w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup AMBULANSU TYPU R
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dowóz opału do kotłowni Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę żywności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄD POWIATU RADOMSKIEGO z siedzibą w Radomiu przy ul. Domagalskiego 7 ogłasza kolejny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ra
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1 zaprasza do rokowań na sprzedaż plotera HP Design Jet 430.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 ogłasza przetarg nieograniczony na :” INTERNAT SIENNO – wymiana instalacji c.o.”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 tel. 048/37 86 083 kp.sienno@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na :” Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację instalacji elektrycznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.(Modernizacja pracowni gastronomicznej).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. (Remont elewacji budynku dydaktycznego).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Starostwo Powiatowe w Lipsku ogłasza przetarg w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie (Huta 3, 27-300 Lipsko) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 tys. EURO na „Remont budynku gospodarczego”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dom Dziecka w Solcu nad Wisłą ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żywności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 656 540, 00zł .
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na usługi holownicze i parkingowe. Zamawiającym jest Starosta Lipski.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIECKA W SOLCU NAD WISŁĄ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO DO DOMU DZIECKA W SOLCU NAD WISŁĄ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów : Solec nad Wisłą i Kolonia Nadwiślańska, gmina Solec nad Wisł
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego do Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę gwarancyjnego utrzymania wruchu aparatury medycznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów spożywczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy mleka i jego przetworów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieoghraniczonym na dostawy pieczywa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy mięsa i wędlin
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie o cenę na dostawę oleju opałowego do budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku, ul. Rynek 1.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg w trybie zapytanie o cenę na : „ Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów do utrzymania w czystości obiektów SPZZOZ w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie Ogłasza przetarg w trybie :”zapytanie o cenę” na: „Dostawę ciągnika rolniczego dostosowanego do nauki jazdy”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 133 000 Euro. Zarząd Powiatu w Lipsku Ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy pieluch anatomicznych i pielucho majtek dla SPZZOZ w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku poniżej 206000 euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na: "Dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy miału węglowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieogranicvzonym na dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla SPZZZO w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy odczynników do badań immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora do ich wykonywania w trybie przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczony na dostawy rękawic jednorazowego użytku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczony na dostawy materiałów szewnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja stołówki z łącznikiem i modernizacja kuchni w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Modernizację i adaptację I piętra budynku Internatu ZSP w Siennie, powiat lipski, z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siennie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy miału węglowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup odczynnikow i materiałów diagnostycznych do badań hematologicznych i biochemicznych oraz dzierżawa analizatora hematologicznego 5 DIFF
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę : mebli, wyposażenia, sprzętu AGD do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie, powiat lipski.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ochronę ubezpieczeniową o wartości szcunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetaru nieograniczonym na bezgotówkowy zakup paliwa o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy pieczywa o wartości szacunkowej poniżej 14000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy mleka i przetworów mlecznych o wartości szacunkowej poniżej 206000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy materiałów opatrunkowych o wartości szacunkowej poniżej 206000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy art. czystościowych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawy artykułów spożywczych w trybie przetargu nioeograniczonego o wartosci 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pieluch anatomicznych i pieluchomajtek w trybie przetargu niograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy produktów farmaceutycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę o wartości do 206 000 euro. na: Wykonanie ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w grunty zalesione...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy mięsa i wędlin w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy produktów i wyrobów farmaceutycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej powyżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy sprzętu jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy miału węglowego o wartości szacunkowej powyżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont kopmina stalowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektów: Gmina Sienno -671 punktów, Gmina Rzeczniów – 468 punktów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O PROTEŚCIE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie na dostawy protez ortopedycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedż na protest
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy rękawic jednorazowego użytku o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP w Siennie I etap-wymiana okien
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na adaptację i modernizację pomieszczeń przeznaczonych pod potrzeby oddziału dziecięcego o wartości szacunkowej poniżej 5 150 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozeznanie cenowe na termomodernizację budynku dydktycznego ZSP w Siennie częśc pł. i pd.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie na dostawy protez ortopedycznych typu Austn Moorao w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000 /dwa miliony czterysta tysięcy złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 600 000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę aparatu do znieczuleń w trybie przetaru nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy środków opatrunkowych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź w sprawie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000 /dwa miliony czterysta tysięcy złotych ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę zestawu do artroskopii w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 600 000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na usługę gwarancyjnego utrzymania w ruchu aparatury medycznej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowj poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na wymianę dźwigu szpitalnego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 150 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o unieważnieniu naboru
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wynikach
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o naborze
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan informacji o wyniku naboru
Dotyczy dokumentu:
Otwarty nabór kandydatów na stanowisko aspirant pracy socjalnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty nabór kandydatów na stanowisko aspirant pracy socjalnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załaczniki
Dotyczy dokumentu:
Otwarty nabór kandydatów na stanowisko aspirant pracy socjalnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychologa.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychologa.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wynikach naboru.
Dotyczy dokumentu:
NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PSYCHOLOGA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PSYCHOLOGA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami
Dotyczy dokumentu:
NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PSYCHOLOGA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść ogłoszenia.
Dotyczy dokumentu:
STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE nabór osób do prowadzenia indywidualnych konsultacji z psychologiem pracy w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” realizowanego w Zespole Szkół Ponad
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE nabór osób do prowadzenia indywidualnych konsultacji z psychologiem pracy w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” realizowanego w Zespole Szkół Ponad
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o naborze osób
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE nabór osób zainteresowanych pełnieniem opieki nad stażystami podczas dziesięciodniowej praktyki u pracodawców z branży gastronomiczno – hotelarskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE nabór osób zainteresowanych pełnieniem opieki nad stażystami podczas dziesięciodniowej praktyki u pracodawców z branży gastronomiczno – hotelarskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OGŁOSZENIE nabór osób zainteresowanychpełnieniem opieki nad stażystami
Dotyczy dokumentu:
STAROSTA LIPSKI OGłASZA czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wymianę okien w Domu Dziecka w Solcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dom Dziecka w Solcu nad Wisłą ogłasza przetarg nieograniczony na dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych parteru i piętra budynku Domu Dziecka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dom Dziecka w Solcu nad Wisłą ogłasza przetarg nieograniczonym na: wymianę okien drewnianych na okna z profili PCV i aluminiowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ogłasza przetarg na zakup i sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych oraz materiałów do aparatu COAG-A-MATE ORGANON TEKNI
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów: Lipa MIklas, Lipa Krępa, Babilon,
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okien z profili PCV w budynku internatu szkolnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
STAROSTA LIPSKI OGŁASZA trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę: serwera, jednostki komputerowej wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki drzwiowej w budynku położonym w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 6
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWEJ ogłasza przetarg na dostawę ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH i ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWEJ ogłasza przetarg na dostawę PIELUCHOMAJTEK I PIELUCH ANATOMICZNYCH, ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH, ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Iłżeckiej 6
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń im. św. Brata Alberta ogłasza przetarg na dowóz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na Zaciągnięcie Kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SPZZOZD w Lipsku ogłasza przetarg na kompleksowe pranie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SPZZOZD w Lipsku ogłasza przetarg na dostawę pampersów i pieluch anatomicznych, artykułów medycznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu na budynku internatu szkolnego w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na bieżącą obsługę bankową budżetu Powiatu Lipskiego(Starostwo Powiatowe w Lipsku,Jednostki organizacyjne powiatu,Powiatowe i państwow
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" im. Św. Brata Alberta ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Starosta Lipski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa , położonej w Przedmieściu Dalszym gm. Solec nad Wisłą /woj.mazowi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację ścian zewnętrznych budynku SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Starostwo Powiatowe w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację szczegółowej osnowy III klasy dla obiektów: gmina lipsko (z miastem lipsko), oraz gmina Solec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Starosta Lipski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu na budynku warsztatów szkolnych w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczony na: wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów i opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych dla obrębu Gardzienice, gm. Ciepielów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego dla SPZOZ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla SPZOZ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektu Kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Lipsko i gminy Solec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Lipskiego kieruje zapytanie o cenę na: dostawę zestawu komputerowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Lipskiego ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Informuje o możliwości zakupu wiaty na sprzęt rolniczy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku kieruje zapytanie o cenę na: wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu gm. Chotcza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą, 27-320 Solec, ul. Wczasowa 44 Ogłasza Przetarg nieograniczony w formie aukcji na sprzedaż samochodu marki DAEWOO Lublin
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lipskiego o przetargu nieograniczonym na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczny - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Długoterminowej z dnia 2004-10-25
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja kotłowni przy ZSP w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dowóz miału do kotłowni ZSP w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dowóz węgla do kotłowni ZSP Lipsko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup wegla kamiennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i remont pralni szpitalnej z wymianą urządzeń pralniczych poprzez przebudowę na pralnię z barierą higieniczną
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy miału
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
przetarg na dostawy miału ogłoszony przez SPZZOZ w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Lipskiego w sprawie składowania odpadów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wyjaśnienie do SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DOWYKLUCZENIA
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunkówudziału w postępowaniu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Warunki techniczne cz.1
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Warunki techniczne cz.2
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 2 -oferta na modernizacjęciepielów
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 600 000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tekst źródłowy unieważnienia
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź w sprawie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000 /dwa miliony czterysta tysięcy złotych ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zapytania
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zapytania cz. 2 str.1
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zapytania strona 1
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zapytania strona 2
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 600 000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 600 000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000 /dwa miliony czterysta tysięcy złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000 /dwa miliony czterysta tysięcy złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP w Siennie I etap-wymiana okien
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz.doc
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP w Siennie I etap-wymiana okien
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rysnuki okien.pdf
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP w Siennie I etap-wymiana okien
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa szkoła.doc
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP w Siennie I etap-wymiana okien
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiar_robot.pdf
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O PROTEŚCIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protest
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROJEKT UMOWY
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o posiadanym doświadczeniu w zakresiewykonastwa
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt oferty
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę o wartości do 206 000 euro. na: Wykonanie ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w grunty zalesione...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę o wartości do 206 000 euro. na: Wykonanie ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w grunty zalesione...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik A do Specyfikacji Istotnych Warunkówzamówienia
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę o wartości do 206 000 euro. na: Wykonanie ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w grunty zalesione...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę o wartości do 206 000 euro. na: Wykonanie ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w grunty zalesione...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę : mebli, wyposażenia, sprzętu AGD do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie, powiat lipski.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę : mebli, wyposażenia, sprzętu AGD do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie, powiat lipski.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę : mebli, wyposażenia, sprzętu AGD do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie, powiat lipski.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę : mebli, wyposażenia, sprzętu AGD do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie, powiat lipski.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Modernizację i adaptację I piętra budynku Internatu ZSP w Siennie, powiat lipski, z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siennie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Modernizację i adaptację I piętra budynku Internatu ZSP w Siennie, powiat lipski, z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siennie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy na roboty budowlane
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Modernizację i adaptację I piętra budynku Internatu ZSP w Siennie, powiat lipski, z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siennie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik Nr 1
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 2
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 3
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 4
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opis, przedmiar robót - załącznik nr 1
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty - załącznik nr 3
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy - załącznik nr 2
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja stołówki z łącznikiem i modernizacja kuchni w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Książka przedmiarów - termomodernizacjainternatu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja stołówki z łącznikiem i modernizacja kuchni w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Książka przedmiarów - modernizacja kuchni
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja stołówki z łącznikiem i modernizacja kuchni w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na: "Dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie."
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na: "Dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie."
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa na dostawę oleju opałowego
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 133 000 Euro. Zarząd Powiatu w Lipsku Ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 133 000 Euro. Zarząd Powiatu w Lipsku Ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Strona nr 13.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 133 000 Euro. Zarząd Powiatu w Lipsku Ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Warunki techniczne część druga.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 133 000 Euro. Zarząd Powiatu w Lipsku Ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Warunki techniczne część pierwsza.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektów: Gmina Sienno -671 punktów, Gmina Rzeczniów – 468 punktów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozdział 1 - Instrukcja dla oferentów
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektów: Gmina Sienno -671 punktów, Gmina Rzeczniów – 468 punktów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozdział 2 - Warunki techniczne cz. 1
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektów: Gmina Sienno -671 punktów, Gmina Rzeczniów – 468 punktów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozdział 2 - Warunki techniczne cz.2
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektów: Gmina Sienno -671 punktów, Gmina Rzeczniów – 468 punktów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozdział 2 - warunki techniczne cz.1a
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektów: Gmina Sienno -671 punktów, Gmina Rzeczniów – 468 punktów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozdział 3 - Istotne postanowienia umowy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektów: Gmina Sienno -671 punktów, Gmina Rzeczniów – 468 punktów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozdział 4 - formularz oferty
Dotyczy dokumentu:
Dowóz opału do kotłowni Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa
Dotyczy dokumentu:
Dowóz opału do kotłowni Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._Nr_1.1-meble szkolne
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał_Nr_1.2-tabliceszkolne,_sprzęt,_pomoce_dydaktyczne
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._Nr_2-sprzęt_komputerowy
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._Nr_3.1-sprzęt_telewizyjny,_audiowizualny
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._Nr_3.2-sprzęt_AGD
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznikZał._Nr_4-art.,_sprzęt_sport.-wypos._sali_rehabilitacyjnej
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._Nr_5-wypos._sal_mieszkalnych_(meble)
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._Nr_6-pościel,_narzuty,_bielizna_pościelowa,_obrusy
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._Nr_7-wzór_oferty
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._Nr_9-wzór_oświadczenia
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał_Nr_8-formularz_ilościowo-cenowy
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._10-warunki_gwarancji
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._11-wykaz_podobnych_zamówień
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKÓW_ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._A_wzór_umowy
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._B_opis_przedmiotu_zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 1
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 2
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 3
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 4
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 5
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 6
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 7
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 8 - 1
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 8 - 2
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 8 - 3
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
dhdhd
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
dhdhd
Treść zmiany:
Usunięto załącznik sfdsdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sienno drenaż rysunki
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sienno drenaz opis
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rysunki
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiar robót boisko piłkarskie
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opisy
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Szczegółowa specyfikacja techniczna
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty oraz projekt umowy (archiwum .rar)
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 ogłasza przetarg nieograniczony na :” INTERNAT SIENNO – wymiana instalacji c.o.”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 ogłasza przetarg nieograniczony na :” INTERNAT SIENNO – wymiana instalacji c.o.”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 ogłasza przetarg nieograniczony na :” INTERNAT SIENNO – wymiana instalacji c.o.”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 ogłasza przetarg nieograniczony na :” INTERNAT SIENNO – wymiana instalacji c.o.”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 ogłasza przetarg nieograniczony na :” INTERNAT SIENNO – wymiana instalacji c.o.”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 tel. 048/37 86 083 kp.sienno@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na :” Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 tel. 048/37 86 083 kp.sienno@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na :” Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 tel. 048/37 86 083 kp.sienno@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na :” Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 tel. 048/37 86 083 kp.sienno@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na :” Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 tel. 048/37 86 083 kp.sienno@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na :” Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 tel. 048/37 86 083 kp.sienno@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na :” Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 tel. 048/37 86 083 kp.sienno@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na :” Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację instalacji elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz ofertowy - wzór
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację instalacji elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację instalacji elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa o roboty budowlane
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokument (doc).
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.(Modernizacja pracowni gastronomicznej).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokument (doc).
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. (Remont elewacji budynku dydaktycznego).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokument (doc).
Dotyczy dokumentu:
Starostwo Powiatowe w Lipsku ogłasza przetarg w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja (doc).
Dotyczy dokumentu:
Starostwo Powiatowe w Lipsku ogłasza przetarg w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wszystie dokumenty (rar/doc).
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie (Huta 3, 27-300 Lipsko) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 tys. EURO na „Remont budynku gospodarczego”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokument (doc).
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 656 540, 00zł .
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 656 540, 00zł .
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaproszenie do składania ofert.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 656 540, 00zł .
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamuwienia.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wymagane dokumenty (zip/doc).
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na usługi holownicze i parkingowe. Zamawiającym jest Starosta Lipski.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik z całą treścią zamieszczoną powyżej(zip, doc).
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów : Solec nad Wisłą i Kolonia Nadwiślańska, gmina Solec nad Wisł
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta (doc).
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów : Solec nad Wisłą i Kolonia Nadwiślańska, gmina Solec nad Wisł
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie (doc).
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów : Solec nad Wisłą i Kolonia Nadwiślańska, gmina Solec nad Wisł
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt (doc).
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów : Solec nad Wisłą i Kolonia Nadwiślańska, gmina Solec nad Wisł
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja (doc).
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta (zip)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie (zip)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja (zip)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa (zip)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wymianę okien w internacie w Siennie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Elementy specyfikacji.
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ogłasza przetarg na zakup i sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych oraz materiałów do aparatu COAG-A-MATE ORGANON TEKNI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja.doc
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ogłasza przetarg na zakup i sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych oraz materiałów do aparatu COAG-A-MATE ORGANON TEKNI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie wykonawcy.doc
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ogłasza przetarg na zakup i sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych oraz materiałów do aparatu COAG-A-MATE ORGANON TEKNI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz ofertowy.doc
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ogłasza przetarg na zakup i sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych oraz materiałów do aparatu COAG-A-MATE ORGANON TEKNI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór umowy.doc
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ogłasza przetarg na zakup i sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych oraz materiałów do aparatu COAG-A-MATE ORGANON TEKNI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik modyfikacja formularza asortymentowo-cenowego.xls
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ogłasza przetarg na zakup i sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych oraz materiałów do aparatu COAG-A-MATE ORGANON TEKNI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pytania_i_odpowiedzi.doc
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczony
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczony
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (ST)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
dostawa oleju
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan pisma
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie - plik w formacie PDF
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Wojciech Władysław Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wanda Teresa Faber, Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Ryszard Józef Penkała, Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Mikołaj Kozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak, Dyrektor, Dom Dziecka w Solcu n. Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław Artur Mejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Janusz Ryszard Małkowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela Dorota Kosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Stanisław Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Małgorzata Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Lucyna Sołtys, Dyrektor - Ognisko Muzyczne Sienno
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka, Barbara Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Wojciech Władysław Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan WojciechWładysław Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych wSiennie
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wanda Teresa Faber, Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Wanda TeresaFaber, Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Ryszard Józef Penkała, Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Ryszard JózefPenkała, Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Mikołaj Kozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł MikołajKozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak, Dyrektor, Dom Dziecka w Solcu n. Wisłą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani MałgorzataSzymaniak, Dyrektor, Dom Dziecka w Solcu n. Wisłą
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław Artur Mejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław ArturMejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda,Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Janusz Ryszard Małkowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Janusz RyszardMałkowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n.Wisłą
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela Dorota Kosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela DorotaKosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska,Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Stanisław Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej StanisławZemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Małgorzata Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Anita MałgorzataMadej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Lucyna Sołtys, Dyrektor - Ognisko Muzyczne Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja LucynaSołtys, Dyrektor - Ognisko Muzyczne Sienno
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka, Barbara Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka, BarbaraKosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko,Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnejw Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Emilia Anna Starzyk, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Emilia Anna Starzyk, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Emilia AnnaStarzyk, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - złożone na rozpoczęcie pełnienia funkcji - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Emilia Anna Starzyk, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka, Barbara Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Lucyna Sołtys, Dyrektor - Ognisko Muzyczne Sienno
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Małgorzata Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Stanisław Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Janusz Ryszard Małkowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Janusz Jamróz, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Zwoleń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Janusz Jamróz, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Zwoleń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew JanuszJamróz, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Zwoleń
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Misiak, Nadleśnictwo Marcule
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Misiak, Nadleśnictwo Marcule
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Misiak,Nadleśnictwo Marcule
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała, Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała, Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała,Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe wLipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Agnieszka Gozdur, Starszy Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Agnieszka Gozdur, Starszy Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Anna AgnieszkaGozdur, Starszy Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Jadwiga Cyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Jadwiga Cyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja JadwigaCyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska, Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska, Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska,Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy UrządPracy w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, WydziałKomunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Grzegorz Żwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Grzegorz Żwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan GrzegorzŻwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu,Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Rychter, Inspektor w Wydziale Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rychter, Inspektor w Wydziale Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rychter, Inspektor w Wydziale Infrastruktury,Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowew Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna Maria Wawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna Maria Wawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna MariaWawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Katarzyna Liberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Katarzyna Liberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani KatarzynaLiberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, StarostwoPowiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Górz, Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Górz, Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Górz,Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Maria Lichota, Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Maria Lichota, Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna MariaLichota, Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru iNieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Marian Józef Wodnicki, Inspektor, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Marian Józef Wodnicki, Inspektor, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Marian JózefWodnicki, Inspektor, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Wojciech Lizner, Naczelnik KmT, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Wojciech Lizner, Naczelnik KmT, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł WojciechLizner, Naczelnik KmT, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Janina Maryniak, Skarbnik, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Stachurski, Z-ca Naczelnika Wydziału IOSiR, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zofia Gora, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zofia Gora, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Janusz Jamróz, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Zwoleń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Stachurski, Z-ca Naczelnika Wydziału IOSiR, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Janina Maryniak, Skarbnik, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Wojciech Lizner, Naczelnik KmT, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Marian Józef Wodnicki, Inspektor, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Maria Lichota, Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Górz, Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Katarzyna Liberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Katarzyna Liberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani KatarzynaLiberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, StarostwoPowiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna Maria Wawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna Maria Wawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna MariaWawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Jadwiga Górniak, Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w LIpsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Jadwiga Górniak, Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w LIpsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Jadwiga Górniak,Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w LIpsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Iwona Rychter, Inspektor w Wydziale Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Iwona Rychter, Inspektor w Wydziale Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Iwona Rychter,Inspektor w Wydziale Infrastruktury, Ochrony Środowiska, GospodarkiWodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Grzegorz Żwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Grzegorz Żwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan GrzegorzŻwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu,Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Ewa Sylwia Wójcik, Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Ewa Sylwia Wójcik, Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Ewa SylwiaWójcik, Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, Powiatowy Urząd Pracy wLipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, WydziałKomunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska, Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska, Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska,Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy UrządPracy w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Jadwiga Cyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Jadwiga Cyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja JadwigaCyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Agnieszka Gozdur, Starszy Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Agnieszka Gozdur, Starszy Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Anna AgnieszkaGozdur, Starszy Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała, Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała, Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała,Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe wLipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Janusz Jamróz, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Zwoleń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Misiak, Nadleśnictwo Marcule
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Janusz Jamróz, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Zwoleń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Misiak, Nadleśnictwo Marcule
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Jadwiga Cyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska, Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Ewa Sylwia Wójcik, Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Grzegorz Żwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Iwona Rychter, Inspektor w Wydziale Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Jadwiga Górniak, Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w LIpsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Janina Sikora, Inspektor, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna Maria Wawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Katarzyna Liberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Górz, Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Maria Lichota, Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Marian Józef Wodnicki, Inspektor, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Wojciech Lizner, Naczelnik KmT, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Janina Maryniak, Skarbnik, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Tadeusz Misiak, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Marcule
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Stachurski, Z-ca Naczelnika Wydziału JOSiR, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Janusz Jamróz, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Zwoleń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zofia Gora, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Janina Wieczorek Szmajda, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk - Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - Wicestarosta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński - Starosta Lipski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Janina Wieczorek Szmajda, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara JaninaWieczorek Szmajda, Członek Zarządu Powiatu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk - Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk- Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - Wicestarosta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek -Wicestarosta
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński - Starosta Lipski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński -Starosta Lipski
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński - Starosta Lipski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - Wicestarosta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk - Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Janina Wieczorek Szmajda, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński - Starosta Lipski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński -Starosta Lipski
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - Wicestarosta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek -Wicestarosta
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk - Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk- Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Janina Wieczorek Szmajda, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara JaninaWieczorek Szmajda, Członek Zarządu Powiatu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs,Członek Zarządu Powiatu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romana Ochyńskiego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński - Starosta Lipski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - Wicestarosta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk - Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Janina Wieczorek Szmajda, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romana Ochyńskiego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe Pana Romana Ochyńskiego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński - Starosta Lipski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe Pana Romana Ochyńskiego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - Wicestarosta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Jędraszka.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk - Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Teresy Gontarczyk.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Janina Wieczorek Szmajda, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara JaninaWieczorek Szmajda
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zbigniew Ostrach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława Płaza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek Witkowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Niebrzydowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Wieczorek Szmajda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski, Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski, Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski,Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Wieczorek Szmajda
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara WieczorekSzmajda
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Niebrzydowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan AndrzejNiebrzydowski
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek Witkowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek Witkowski
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława Płaza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława Płaza
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zbigniew Ostrach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Zbigniew Ostrach
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski, Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Stanisław Niebrzydowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Wieczorek Szmajda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek Witold Witkowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława Teresa Płaza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Ostrach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Ostrach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Ostrach
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława Teresa Płaza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława TeresaPłaza
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek Witold Witkowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek WitoldWitkowski
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Wieczorek Szmajda
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara WieczorekSzmajda
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Stanisław Niebrzydowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej StanisławNiebrzydowski
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski, Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe pana Andrzeja Czajkowskiego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Tomanek-Kot
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Witkowskiego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Zająca.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Lucyny Gaik Cielebąk.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Marka Niedzieli.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romualda Kowaleczko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Bryczek Nitkiewicz.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Sikory.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Wiesławy Teresy Płazy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Witolda Owczarka.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Sosnowskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Stanisława Niebrzydowskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Janiny Wieczorek-Szmajdy za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Potrząsaja za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Jędraszka za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romana Antoniego Ochyńskiego za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Wajsa za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Gontarczyk za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Ostracha za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Ostracha za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Gontarczyk za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Wajsa za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romana Antoniego Ochyńskiego za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Jędraszka za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Potrząsaja za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Janiny Wieczorek-Szmajdy za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Stanisława Niebrzydowskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Sosnowskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe z kwietnia 2007. (pdf)
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Sosnowskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Sosnowskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Sosnowskiego(zip/jpg).
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Witolda Owczarka.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Witolda Owczarka.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Wiesławy Teresy Płazy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Wiesławy Teresy Płazy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Sikory.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Bryczek Nitkiewicz.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romualda Kowaleczko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romualda Kowaleczko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Marka Niedzieli.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkoweg.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Lucyny Gaik Cielebąk.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Lucyny Gaik Cielebąk.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Zająca.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Zająca.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Witkowskiego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Witkowskiego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Tomanek-Kot
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe pana Andrzeja Czajkowskiego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Wiesławy Teresy Płazy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Anny Tomanek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Sikory
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Witolda Witkowskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Sosnowskiego Józefa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Stanisława Zająca
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Witolda Owczarka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Niedzieli
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romualda Kowaleczko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Lucyny Gaik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Czajkowskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Bryczek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Wiesławy Teresy Płazy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wtp.doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Anny Tomanek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik bat.doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Sikory
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ws.doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Witolda Witkowskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik jww.doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Sosnowskiego Józefa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik sj.doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Stanisława Zająca
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ksz.doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Witolda Owczarka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wo.jpg
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Niedzieli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pn.jpg
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romualda Kowaleczko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rk.jpg
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Lucyny Gaik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik lg.jpg
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Czajkowskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ac.jpg
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Bryczek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ub.jpg
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Wajsa za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Gontarczyk za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Janiny Wieczorek-Szmajdy za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Jędraszka za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romana Ochyńskiego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Wajsa za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Wajsa za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe z kwietnia 2007. (pdf)
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Gontarczyk za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Gontarczyk za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe z kwietnia 2007. (pdf)
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Janiny Wieczorek-Szmajdy za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Janiny Wieczorek-Szmajdy za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe z kwietnia 2007 roku.(pdf)
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Jędraszka za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Jędraszka za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe z kwietnia 2007 roku.(pdf)
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romana Ochyńskiego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romana Ochyńskiego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe z kwietnia 2007 roku.(pdf)
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pan Roman Ochyński, Starosta Lipski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pani Teresa Gontarczyk, Wicestarosta Lipski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pan Sławomir Grzegorz Kępczyk, Urzędujący Członek Zarządu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pan Zenon Stepień
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pan Stanisław Wajs
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pan Roman Ochyński, Starosta Lipski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pani Teresa Gontarczyk, Wicestarosta Lipski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pan Sławomir Grzegorz Kępczyk, Urzędujący Członek Zarządu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pan Zenon Stepień
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pan Stanisław Wajs
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zbigniew Ostrach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława Płaza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek Witkowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Niebrzydowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Wieczorek Szmajda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski, Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zbigniew Ostrach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Zbigniew Ostrach
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława Płaza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława Płaza
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek Witkowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek Witkowski
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Niebrzydowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan AndrzejNiebrzydowski
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Wieczorek Szmajda
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara WieczorekSzmajda
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski, Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski,Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Janina Maryniak, Skarbnik, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna JaninaMaryniak, Skarbnik, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Stachurski, Z-ca Naczelnika Wydziału IOSiR, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Stachurski,Z-ca Naczelnika Wydziału IOSiR, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zofia Gora, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Zofia Gora,Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Emilia Anna Starzyk, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka, Barbara Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Lucyna Sołtys, Dyrektor - Ognisko Muzyczne Sienno
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Małgorzata Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Stanisław Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela Dorota Kosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Janusz Ryszard Małkowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław Artur Mejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak, Dyrektor, Dom Dziecka w Solcu n. Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Mikołaj Kozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Ryszard Józef Penkała, Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wanda Teresa Faber, Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Wojciech Władysław Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Aneta Benrat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Gozdur
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Szwagierek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Czesław Stanek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Seweryn
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Daria Kasprzyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Edyta Majewska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Lichota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Ewa Wójcik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Maryniak-Gawrylik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Iwona Rychter
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Grzegorz Żwirkowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Jadwiga Górniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Jerzy Pasek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Katarzyna Liberska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Kacperek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Marian Wodnicki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Górz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Lizner
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Piotr Prokop
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Wiesław Strąk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Stachurski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zofia Gora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Łyjak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Cyran, Zastepca dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela Kosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak, Dyrektor, Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław Mejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Marcin Węgłowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Kozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Garbalski - Dyrektor, Ognisko Muzyczne Sienno
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Tadeusz Kosiński - Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Pora - p.o. dyrektora Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Wojciech Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Bożena Kopcińska - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik - złożone na zakończenie roku 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucja Śmieszek - złożone na zakończenie roku 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - złożone na zakończenie roku 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Maria Węgrzecka - złożone na zakończenie roku 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna