Rejestr zmian w biuletynie

25.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz ośrodków szkolenia kierowców działających w powiecie lipskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów działających w powiecie lipskim.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIV-2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.04.2017

Dotyczy dokumentu:
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO stanna 24.04.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGOstan na 10.03.2017 r.
Dotyczy dokumentu:
W jaki sposób należy wykazać uprawnienia do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej?
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
W jaki sposób należy wykazać uprawnienia do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej?
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
W jaki sposób należy wykazać uprawnienia do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej?
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXV/136/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXIV/135/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017 - rozdysponowanie rezerwy budżerowej ogólnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXIV/134/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z 29 marca 2017r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXIV/133/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie z mian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXIV/133/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie z mian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść uchwały wraz załącznikami"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXIV/133/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie z mian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXIV/133/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie z mian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna