Rejestr zmian w biuletynie

27.06.2017

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w PCPR Lipsko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w PCPR Lipsko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor PCPR w Lipsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor PCPR w Lipsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REGULAMIN PRACY KOMISJI PROWADZĄCEJ NABÓR
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy mleka i jego przetworów dla SPZZOZ Lipsko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ Lipsko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy miesa i wędlin dla SPZZOZ Lipsko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ODDYMIANIU KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU SZPITALNYM ZLOKALIZOWANYM W LIPSKU PRZY U. CZERWIAKOWSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawę automatycznej myjni do endoskopów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
głoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH ORAZ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ APARATÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy węgla kamiennego w asortymencie miał II a typ 31.2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów farmaceutycznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów farmaceutycznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy nabiału dla potrzeb SPZZOZ Lipsko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawy implantów ortopedycznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego dla potrzeb SPZZOZ Lipsko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę GUR w 2012 w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy pieczywa w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy mleka i jego przetworów w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy mięsa i dlin w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówiena na dostawy materiaów opatrunkowych w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy art. spożywczych w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 200000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr EKST.0421.1.6.3.9.2012 dotyczącego dostawy długopisów, aktówek i pamięci przenośn
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawy edukacyjnych programów komputerowych w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu" - kurs językowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawy edukacyjnych programów komputerowych w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu" - kurs informatyczny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy trzech ekranów multimedialnych w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowegonr EKST.0421.1.6.3.13.2012 dotyczącego dostawy materiałów biurowych i materiałów komputerowych eksploatacyjnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr EKST.0421.1.6.3.15.2012 dotyczącego usługi cateringowej w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieluniu zamówienia na dostawy pieluch anatomicznych i pieluchomajtek w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów , gmina Chotcza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację obiektów szpitala w Lisku w trybie NP o wartości szacunkowej poniżej 5000000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy środków dezynfekcyjnych w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy środków dezynfekcyjnych-2-gie postępowanie w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zorganizowania jednodniowych staży szkoleniowo – poznawczych dla uczestników Zadania 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zorganizowania jednodniowych staży szkoleniowo – poznawczych dla 24 uczestników kursu „Energia odnawialna źródłem czystego..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.0421.1.6.3.18.2012 dotyczącego usługi cateringowej w postaci wyżywienia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.0421.1.6.3.14.2012 dotyczącego świadczenia usługi transportowej (przewóz uczestników)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym dostarczenia platformy e – learning w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamowieniu na dostawy produktów farmaceutycznych w trybie PN o wartości szacunkowej powyżej 200000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia -załącznik nr 1 do SIWZ.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącego dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć komputerowych w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje klucze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącego dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu „Przedsiębiorczość – zarządzanie e – firmą” w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącego dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu języka angielskiego w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy środków myjaco-czyszczących w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 140000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawy edukacyjnych programów komputerowych w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu" - kurs informatyczny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy trzech ekranów multimedialnych w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowegonr EKST.0421.1.6.3.13.2012 dotyczącego dostawy materiałów biurowych i materiałów komputerowych eksploatacyjnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr EKST.0421.1.6.3.15.2012 dotyczącego usługi cateringowej w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencj
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zorganizowania jednodniowych staży szkoleniowo – poznawczych dla uczestników Zadania 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zorganizowania jednodniowych staży szkoleniowo – poznawczych dla 24 uczestników kursu „Energia odnawialna źródłem czystego..
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.0421.1.6.3.18.2012 dotyczącego usługi cateringowej w postaci wyżywienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.0421.1.6.3.14.2012 dotyczącego świadczenia usługi transportowej (przewóz uczestników)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym dostarczenia platformy e – learning w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącego dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć komputerowych w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje klucze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącego dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu „Przedsiębiorczość – zarządzanie e – firmą” w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącego dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu języka angielskiego w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawy edukacyjnych programów komputerowych w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu" - kurs językowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr EKST.0421.1.6.3.9.2012 dotyczącego dostawy długopisów, aktówek i pamięci przenośn
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę gwarancyjnego utrzymania w ruchu aparatury medycznej w trybie przetargu nioegraniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na doposażenie Zakladu pielęgnacyjno Opiekuńczego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy mleka i przetworów mlecznych w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy pieczywa w trybie PN o wrtosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy materiałów opatrunkowych w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o udzieleniu zamówienia na remont hydrofornii-kontynuacja w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 4845000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na doposażenie ZPO-II postępowanie w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy mięsa i wędlin w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy artykułów spożywczych w trybie PN o w artosci szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Walentynów, gm. Lipsko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłosznie o udzieleniu zamówienia na dostawy produktów farmaceutycznych dla apteki otwartej SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy środków do utrzymania czystości dla SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Walentynów, gm. Lipsko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy produktów farmaceutycznych w trybie PN o wartości szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup sprzętu medycznego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy rękawic jednorazowego użytku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy warzyw i owców dla potrzeb szpitala w Lipku w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wysokiej klasy mammografu analogowego w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy protez ortopedycznych, cementu kostnego i substytutu kości w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 19300 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzielenu zamówienia na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb ortopedii i chirurgii laparoskopowej w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy miału węglowego w trybie PN o wartści szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzioeleniu zamówienia na dostawy drobnego sprzetu jednorazowego użytki w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów hematologicznych w trybie PN o wartości szcunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywlej dla SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki rozpatrzenia zapytania ofertowego na realizację usługi cateringowej w postaci wyżywienia obejmującego porcje obiadowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 - 18 lat do PZPPDiR w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy środków dezynfekcyjnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy wysokiejklasy aparatu ultrasonograficznego z pełnym zakresem badań doplerowskich w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy art. spożywczych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy mięsa i wędlin w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wymianę dźwigu towarowo-osobowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wyposażenie oddziału dziecięcego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy pieluch anatomicznych i pieluchomajtek w trybie przetargu nieograniczonaego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy środków do utrzymania czystości w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawy miału węglowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych-modernizacja wejścia do szpitala w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4 845000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty na : wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów – 517 pkt.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na: wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów , gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie modernizacji IV piętra (prawa strona) - Zakład Opieki Długoterminowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4845000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy aparatury medycznej w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy miału węglowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę wewnątrzustnego aparatu RTG w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu przetargu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy odczynników i materiałów do diagnostyki klinicznej z dzierżawą analizatorów w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy rękawic jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy zestawu do zabiegów laparoskopowych i histeroskopowych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pomp infuzyjnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 193000,00 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzielenia zamówienia na adaptację budynku SOSW w Hucie do potrzeb osób niepełnosprawnych trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy implantów i dodatkowych wyrobów ortopedycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000,00 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania : Przetarg nieograniczony na: zwalczanie plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią - powiat lipski -3500 ha, woj. mazowieckie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy materiałów szewnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy warzyw i owoców w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont hydroforni w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4845000,00 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o unieważnieniu postępowania na modernizację rozdzielni elektrycznej SN i NN w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację rozdzielni SN i NN w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy drobnego sprzetu jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup sprzetu i aparatury medycznej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o udzieleniu zamówienia na usługę ubezpieczenia mienia i OC SPZZOZ w Lipsku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy odczynników wraz z dzierżawą systemu pomiarowego umożliwiającego oznaczenia RKZ, koagulologii, bioch.... w trybie PN o wartosci szac. po wyżej 193 000 EUR
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY kursu – „Spawacza metodą MIG MAG”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wymianę drugiego dźwigu towarowo osobowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 4845000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zestawienie cen
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania : Przetarg nieograniczony na: zwalczanie plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią - powiat lipski -3500 ha, woj. mazowieckie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan unieważnienia prowadzonego postępowania
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu przetargu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik 1
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu przetargu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik 2
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu przetargu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik 3
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę zestawu do artroskopii w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy środków opatrunkowych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w na dostawy mleka i przetworów mlecznych w trybie przetaegu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy pieczywa w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy materiałów opatrunkowych w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy artykułów spożywczych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy pieluch anatomicznych i pieluchomajtek w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy artykułów do utrzymania w czystości w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy mięsa i wędlin w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy produktów i wyrobów farmaceutycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy produktów i wyrobów farmaceutycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy produktów farmaceutycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy miału węglowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 206 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy produktów farmaceutycznych będących poszerzeniem asortymentu leków apteki otwartej szpitala
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówiena na remont komina stalowego w kotłowni miałowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy protez ortopedycznych i cementu kostnego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy rękawic jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy materiałów jednorazowego użytku i odczynnkiów w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty -wymiana okien w ZSP Sienno
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wyborze oferty na adaptację i modernizację pomieszczeń pod potrzeby oddziału dziecięcego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dowóz węgla do kotłowni ZSP w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dowóz miału do kotłowni ZSP w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy protez ortopedycznych typu Austin Moora w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000 /dwa miliony czterysta tysięcy złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymiana płytek PCV w ZSP w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatu do znieczuleń w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na gwrancyjne utrzymanie w ruchu aparatury medycznej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy miesa i wędlin
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawy mleka i przetworów mlecznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawy pieczywa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy - dostawy mięsa i wędlin
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamuwienia-- na dostawy artykułów do utrzymania w czystości obiektów szpitala
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy pieluch anatomicznych i pielucho majtek w trybie przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji pomieszczeń rehabilitacji dla potrzeb oddziału dzieci
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oerty na dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy sprzęty jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy leków dla SPZZOZ w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy rękawic jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy materiałów szewnych w trybie przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy materiałów szewnych w trybie przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyniku przetargu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie wyniku przetargu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do Domu Dziecka w Solcu nad Wisła
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na bezgotówkowy zakup paliwa w trybie prztargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ochronę ubezpieczenia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na dostawy pieczywa w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 14000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy mleka i przetworów mlecznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na gwarancyjne utrzymanie w ruchu aparatury medycznej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Starostwo Powiatowe w Lipsku informuje o wyniku przetargu na "Wykonywanie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg powiatu lipskiego i ich przechowywania na parkingach strzeżonych".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na dostawę oleju opałowego do Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wyborze oferty na adaptację i modernizację pomieszczeń przeznaczonych pod potrzeby oddziału rehabilitacji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup karetki R z wyposażeniem
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłosazenie o udzieleniu zamuwienia na gwarancyjne utrzymanie w ruchu aparatury medycznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy artykułów spożywczych dla SPZZOZ w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na dostawę węgla kamiennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Starostwo Powiatowe w Lipsku - ogłoszenie o wyniku przetargu o udzieleniu zamuwienia na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów: .....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku - Zawiadomienie o wyborze oferty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SPZZOZD
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWEJ ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Długoterminowej-informacja na temat wyniku postępowania przetargowego na dostawę Pampersów i pieluch anatomicznych,artykułów medycznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania w sprawie Termomodernizacji ścian zewnętrznych w budynku Ośroda Szkolno - Wychowawczego w Hucie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyniku postepowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyniku postepowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie o wyjaśnienie SIWZ w sprawie: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na Zapytanie o wyjaśnienie SIWZ w sprawie: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację obiektów szpitala w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 5000000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją obiektów szpitala w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o otwarciu ofert na na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów , gmina Chotcza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wyjaśnienia dotyczące oferty na na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów , gmina Chotcza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pieluch anatomicznych i pieluchomajtek w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy środków dezynfekcyjnych w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - w związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem do sukcesu" - dostawę ekranów multimedialnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją projektu Nr: POKL 09.02.00-14-021/11 pt. „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację jednodniowych staży szkoleniowo – poznawczych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” - energia odnawialna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację jednodniowych staży szkoleniowo – poznawczych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” - Zadania 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Przeprowadzenie kursu „Spawacz metodą MAG 135” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Realizacja 3 wyjazdowych szkoleń grupowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie platformy e - learning w związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie wyjazdu naukowo – poznawczego do Centrum Nauki Kopernik w związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 20 uczestników projektu „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie stażu szkoleniowo – poznawczego dotyczącego poznawania innowacyjnych technologii w branży gastronomiczno – hotelarskiej w związku z realizacją projektu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ofertowe na świadczenie usługi transportowej - przewóz uczestników kursu: Bukieciarstwo, Barman, Kelner w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/08 „Wyrównywanie szans edukacyjny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy środków myjącą-czyszczących w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 14000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów biurowych i materiałów komputerowych eksploatacyjnych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/08 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów technikum i zasadn
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu języka angielskiego w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć komputerowych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu Przedsiębiorczość – zarządzanie e - firmą w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukces
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę edukacyjnego programu komputerowego do realizacji kursu Przedsiębiorczość – zarządzanie e - firmą w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje klucz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczestników „Laboratorium kompetencji” z realizacją projektu Nr: POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE przygotowanie i wydruk certyfikatów dla uczestników kursu „Energia odnawialna źródłem czystego rozwoju” w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem su
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa materiałów dydaktycznych dla uczestników „Energia odnawialna źródłem czystego rozwoju” w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa materiałów biurowych i materiałów komputerowych eksploatacyjnych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki 9
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki 8
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki 7
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki 10
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki 6
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja i załączniki 1,2,3,4,5
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa materiałów biurowych i materiałów komputerowych eksploatacyjnych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa materiałów dydaktycznych dla uczestników „Energia odnawialna źródłem czystego rozwoju” w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE przygotowanie i wydruk certyfikatów dla uczestników kursu „Energia odnawialna źródłem czystego rozwoju” w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem su
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczestników „Laboratorium kompetencji” z realizacją projektu Nr: POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę edukacyjnego programu komputerowego do realizacji kursu Przedsiębiorczość – zarządzanie e - firmą w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje klucz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu Przedsiębiorczość – zarządzanie e - firmą w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukces
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć komputerowych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu języka angielskiego w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów biurowych i materiałów komputerowych eksploatacyjnych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/08 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów technikum i zasadn
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ofertowe na świadczenie usługi transportowej - przewóz uczestników kursu: Bukieciarstwo, Barman, Kelner w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/08 „Wyrównywanie szans edukacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługitransportowej
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie stażu szkoleniowo – poznawczego dotyczącego poznawania innowacyjnych technologii w branży gastronomiczno – hotelarskiej w związku z realizacją projektu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie stażuszkoleniowo – poznawczego dotyczącego poznawania innowacyjnychtechnologii w branży gastronomiczno – hotelarskiej
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 20 uczestników projektu „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WTRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 20 uczestników projektu „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI - poprawione
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 20 uczestników projektu „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedłużenie terminu
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 20 uczestników projektu „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmiana treści napisu na kopercie z ofertą
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie wyjazdu naukowo – poznawczego do Centrum Nauki Kopernik w związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdunaukowo – poznawczego do Centrum Nauki Kopernik.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie platformy e - learning w związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem sukcesu"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe na dostarczenie platformy e -learning
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 2
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 4
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 5
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 6
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 7
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do umowy nr 1
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do umowy nr 2
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Realizacja 3 wyjazdowych szkoleń grupowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Realizacja 3 wyjazdowych szkoleń grupowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Przeprowadzenie kursu „Spawacz metodą MAG 135” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Przeprowadzenie kursu „Spawacz metodą MAG 135” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Przeprowadzenie kursu „Spawacz metodą MAG 135” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wyjasnienie zmian
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Przeprowadzenie kursu „Spawacz metodą MAG 135” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie po zmianach
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUG: Przeprowadzenie kursu „Spawacz metodą MAG 135” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wyjaśnienie
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację jednodniowych staży szkoleniowo – poznawczych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” - Zadania 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację jednodniowychstaży
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację jednodniowych staży szkoleniowo – poznawczych w ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” - energia odnawialna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację jednodniowychstaży
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją projektu Nr: POKL 09.02.00-14-021/11 pt. „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługitransportowej
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - w związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.02.00-14-021/11 "Wysokie kompetencje kluczem do sukcesu" - dostawę ekranów multimedialnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik na dostawę ekranów multimedialnych
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uzasadnienie firma Cezar
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uzasadnienie firma Mikrokas
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wyjaśnienia dotyczące oferty na na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów , gmina Chotcza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pieczywa w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy mleka i jego przetworów w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy mięsa i wędlin w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy materiałów opatrunkowych w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy art. spożywczych dla SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie o wyjaśnienie SIWZ zamówienia: Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienie SIWZ na „Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja - dodany port LPT
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie o wyjaśnienie SIWZ zamówienia: Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zapytania
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału wpostępowaniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3 do projektu modernizacji
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do projektu modernizacji
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do projektu modernizacji
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów i Niemieryczów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na usugę GUR aparatury medycznej w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na realizację usługi cateringowej w postaci wyżywienia obejmującego porcje obiadowe do Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na ubezpieczenia mienia i OC SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów hematologicznych w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na : „ Remont i adaptacja pomieszczeń na II piętrze w budynku internatu ZSP w Siennie z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy miału węglowego w trybie PN o wartości szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb ortopedii i chirurgii laparoskopowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy protez ortopedycznych, cementu kostnego i substytutu kości w trybie PN o w artosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawę, montaż i oddanie do eksploatacji wysokiej klasy mammografu analogowego w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na realizację usługi cateringowej w postaci wyżywienia obejmującego porcje obiadowe do Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na realizację usługi cateringowej w postaci wyżywienia obejmującego porcje obiadowe do Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk oferty cenowej
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na realizację usługi cateringowej w postaci wyżywienia obejmującego porcje obiadowe do Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na realizację usługi cateringowej w postaci wyżywienia obejmującego porcje obiadowe do Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 6
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 5
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 4
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 3
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 2
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 1
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lipskiego w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na : „ Remont i adaptacja pomieszczeń na II piętrze w budynku internatu ZSP w Siennie z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Książka przedmiarów
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na : „ Remont i adaptacja pomieszczeń na II piętrze w budynku internatu ZSP w Siennie z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na : „ Remont i adaptacja pomieszczeń na II piętrze w budynku internatu ZSP w Siennie z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
„ Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
„ Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
„ Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy warzyw i owoców w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy rękawic jednorazowego użytku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na zakup sprzetu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy produktów farmaceutycznych -II postepowanie w trybie PN o wartości szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Walentynów, gm. Lipsko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o zamówieniu na dostawy produkrów farmaceutycznych do apteki szpitalnej w trybie PN o wartości szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy środków do utrzymania czysości w obiektach SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy produktów farmaceutycznych dla apteki otwartej w trybie PN o wartosci szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawy art. spożywczych w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o zamowieniu na dostawy mięsa i wędlin w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy materiałów opatrunkowych w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na remont hydroforni-kontynuacja w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawy pieczywa dla SPZZOZ w lipsku w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o zamowieniu na doposazenie Zakladu Pielęgnacyjno Opiekuńczego-II postępowanie w trybie PN o wartosci szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Walentynów, gm. Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Walentynów, gm. Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 5
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Walentynów, gm. Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Walentynów, gm. Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Walentynów, gm. Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawy mleka i przetworów mlecznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na usługę gwarancyjnego utrzymania w ruchu aparatury medycznej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na kurs „Spawacza metodą MIG MAG”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na kurs „Spawacza metodą MIG MAG”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA.doc
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o zamówieniu na doposażenie Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na wymianę drugiego dźwigu towarowo-osobowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na zakup sprzętu i aparatury medycznej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej SPZZOZ w Lipsku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy odczynników wraz z dzierżawą systemu pomiarowego umożliwiającego oznaczenia parametrów RKZ, Koagulologii, biochemicznych i immunologicznych w trybie przetargu nieogr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy odczynników wraz z dzierżawą systemu pomiarowego umożliwiającego oznaczenia parametrów RKZ, Koagulologii, biochemicznych i immunologicznych w trybie przetargu nieogr
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na modernizację rozdzielni elektrycznych SN i NN w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na modernizację rozdzielni elektrycznych SN i NN w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawy warzyw i owoców w trzybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na remont hydrofori w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4845000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: zwalczanie plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią - powiat lipski -3500 ha, woj. mazowieckie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: zwalczanie plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią - powiat lipski -3500 ha, woj. mazowieckie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: zwalczanie plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią - powiat lipski -3500 ha, woj. mazowieckie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: zwalczanie plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią - powiat lipski -3500 ha, woj. mazowieckie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: zwalczanie plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią - powiat lipski -3500 ha, woj. mazowieckie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: zwalczanie plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią - powiat lipski -3500 ha, woj. mazowieckie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy protez i dodatkowych wyrobów ortopedycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy materiałów szewnych w rtybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamównienu na adaptację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia 199176-2010. Roboty budowlane
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamównienu na adaptację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia 199176-2010. Roboty budowlane
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamównienu na adaptację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia 199176-2010. Roboty budowlane
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kosztorys ofertowy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamównienu na adaptację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia 199176-2010. Roboty budowlane
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy, Wykaz zrealizowanych robótbudowlanych
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamównienu na adaptację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia 199176-2010. Roboty budowlane
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamównienu na adaptację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia 199176-2010. Roboty budowlane
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamównienu na adaptację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia 199176-2010. Roboty budowlane
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę pomp infuzyjnych w rybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na dostaę zestawu do zabiegów laparoskopowych i histeroskopowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz oferty
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DOWYKLUCZENIA
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres przedmiotu zamówienia
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy rękawic jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę zestawu do zabiegów laparoskopowych i histeroskopowych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków Załącznik nr 3
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków Załącznik nr 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków Załącznik nr 1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw dowykluczenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunkówudziału w postępowaniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostwy odczynników i materiałów do diagnostyki klinicznej z dzierżawaą analizatorów w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawę wewnątrz ustnego aparatu RTG w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem, Starosty Lipskiego , nie stanowiących własności Skarbu Państwa...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem, Starosty Lipskiego , nie stanowiących własności Skarbu Państwa...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem, Starosty Lipskiego , nie stanowiących własności Skarbu Państwa...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem, Starosty Lipskiego , nie stanowiących własności Skarbu Państwa...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz lasów niepaństwowych
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem, Starosty Lipskiego , nie stanowiących własności Skarbu Państwa...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem, Starosty Lipskiego , nie stanowiących własności Skarbu Państwa...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do oferty
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem, Starosty Lipskiego , nie stanowiących własności Skarbu Państwa...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do oferty
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o zamowieniu na dostawy aparatury medycznej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na modernizację IV piętra (prawa strona) pod potrzeby Zakładu Opieki Dlugoterminowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 4845000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków Załącznik nr 3
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków Załącznik nr 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków Załącznik nr 1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt modernizacji ewidencji gruntów ibudynków.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw dowykluczenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunkówudziału w postępowaniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Chotcza Józefów, gmina Chotcza.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizację budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie – elewacja wschodnia i zachodnia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizację budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie – elewacja wschodnia i zachodnia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprostowanie.doc
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizację budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie – elewacja wschodnia i zachodnia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik książka przedmiarów
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizację budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie – elewacja wschodnia i zachodnia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizację budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie – elewacja wschodnia i zachodnia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizację budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie – elewacja wschodnia i zachodnia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacja techniczna
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych-modernizacja wejścia do szpitala w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy środków farmaceutycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieni na dostawy środków do utrzymania czystości w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowejponiżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pieluch anatomicznych i pieluchomajtek w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na wyposażenie oddziału dziecięcego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy artykułów spożywczych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy mięsa i wędlin w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o zamówieniu na dostawę wysokiej klasy cyfrowego ultrasonografu z pełnym zakresem badań dopplerowskich w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy środków dezynfekcyjnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pieczywa w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy mleka i przetworów mlecznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wymianę okien w internacie w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup AMBULANSU TYPU R
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dowóz opału do kotłowni Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę żywności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄD POWIATU RADOMSKIEGO z siedzibą w Radomiu przy ul. Domagalskiego 7 ogłasza kolejny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ra
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1 zaprasza do rokowań na sprzedaż plotera HP Design Jet 430.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 ogłasza przetarg nieograniczony na :” INTERNAT SIENNO – wymiana instalacji c.o.”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 tel. 048/37 86 083 kp.sienno@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na :” Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację instalacji elektrycznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.(Modernizacja pracowni gastronomicznej).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. (Remont elewacji budynku dydaktycznego).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Starostwo Powiatowe w Lipsku ogłasza przetarg w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie (Huta 3, 27-300 Lipsko) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 tys. EURO na „Remont budynku gospodarczego”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dom Dziecka w Solcu nad Wisłą ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żywności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 656 540, 00zł .
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na usługi holownicze i parkingowe. Zamawiającym jest Starosta Lipski.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIECKA W SOLCU NAD WISŁĄ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO DO DOMU DZIECKA W SOLCU NAD WISŁĄ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów : Solec nad Wisłą i Kolonia Nadwiślańska, gmina Solec nad Wisł
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego do Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę gwarancyjnego utrzymania wruchu aparatury medycznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów spożywczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy mleka i jego przetworów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieoghraniczonym na dostawy pieczywa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy mięsa i wędlin
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie o cenę na dostawę oleju opałowego do budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku, ul. Rynek 1.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg w trybie zapytanie o cenę na : „ Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów do utrzymania w czystości obiektów SPZZOZ w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie Ogłasza przetarg w trybie :”zapytanie o cenę” na: „Dostawę ciągnika rolniczego dostosowanego do nauki jazdy”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 133 000 Euro. Zarząd Powiatu w Lipsku Ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy pieluch anatomicznych i pielucho majtek dla SPZZOZ w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku poniżej 206000 euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na: "Dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy miału węglowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieogranicvzonym na dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla SPZZZO w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy odczynników do badań immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora do ich wykonywania w trybie przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczony na dostawy rękawic jednorazowego użytku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczony na dostawy materiałów szewnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja stołówki z łącznikiem i modernizacja kuchni w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Modernizację i adaptację I piętra budynku Internatu ZSP w Siennie, powiat lipski, z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siennie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy miału węglowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup odczynnikow i materiałów diagnostycznych do badań hematologicznych i biochemicznych oraz dzierżawa analizatora hematologicznego 5 DIFF
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę : mebli, wyposażenia, sprzętu AGD do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie, powiat lipski.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ochronę ubezpieczeniową o wartości szcunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetaru nieograniczonym na bezgotówkowy zakup paliwa o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy pieczywa o wartości szacunkowej poniżej 14000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy mleka i przetworów mlecznych o wartości szacunkowej poniżej 206000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy materiałów opatrunkowych o wartości szacunkowej poniżej 206000 Euro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy art. czystościowych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamowieniu na dostawy artykułów spożywczych w trybie przetargu nioeograniczonego o wartosci 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pieluch anatomicznych i pieluchomajtek w trybie przetargu niograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy produktów farmaceutycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę o wartości do 206 000 euro. na: Wykonanie ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w grunty zalesione...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy mięsa i wędlin w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy produktów i wyrobów farmaceutycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej powyżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy sprzętu jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy miału węglowego o wartości szacunkowej powyżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont kopmina stalowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektów: Gmina Sienno -671 punktów, Gmina Rzeczniów – 468 punktów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O PROTEŚCIE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie na dostawy protez ortopedycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedż na protest
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy rękawic jednorazowego użytku o wartości szacunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP w Siennie I etap-wymiana okien
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na adaptację i modernizację pomieszczeń przeznaczonych pod potrzeby oddziału dziecięcego o wartości szacunkowej poniżej 5 150 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozeznanie cenowe na termomodernizację budynku dydktycznego ZSP w Siennie częśc pł. i pd.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie na dostawy protez ortopedycznych typu Austn Moorao w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000 /dwa miliony czterysta tysięcy złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 600 000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę aparatu do znieczuleń w trybie przetaru nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawy środków opatrunkowych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź w sprawie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000 /dwa miliony czterysta tysięcy złotych ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę zestawu do artroskopii w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 600 000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na usługę gwarancyjnego utrzymania w ruchu aparatury medycznej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowj poniżej 206000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na wymianę dźwigu szpitalnego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 150 000 EURO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o unieważnieniu naboru
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wynikach
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o naborze
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan informacji o wyniku naboru
Dotyczy dokumentu:
Otwarty nabór kandydatów na stanowisko aspirant pracy socjalnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty nabór kandydatów na stanowisko aspirant pracy socjalnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załaczniki
Dotyczy dokumentu:
Otwarty nabór kandydatów na stanowisko aspirant pracy socjalnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychologa.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychologa.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wynikach naboru.
Dotyczy dokumentu:
NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PSYCHOLOGA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PSYCHOLOGA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami
Dotyczy dokumentu:
NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PSYCHOLOGA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść ogłoszenia.
Dotyczy dokumentu:
STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE nabór osób do prowadzenia indywidualnych konsultacji z psychologiem pracy w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” realizowanego w Zespole Szkół Ponad
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE nabór osób do prowadzenia indywidualnych konsultacji z psychologiem pracy w ramach projektu POKL.09.02.00-14-021/11 „Wysokie kompetencje kluczem sukcesu” realizowanego w Zespole Szkół Ponad
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o naborze osób
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE nabór osób zainteresowanych pełnieniem opieki nad stażystami podczas dziesięciodniowej praktyki u pracodawców z branży gastronomiczno – hotelarskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE nabór osób zainteresowanych pełnieniem opieki nad stażystami podczas dziesięciodniowej praktyki u pracodawców z branży gastronomiczno – hotelarskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OGŁOSZENIE nabór osób zainteresowanychpełnieniem opieki nad stażystami
Dotyczy dokumentu:
STAROSTA LIPSKI OGłASZA czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wymianę okien w Domu Dziecka w Solcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dom Dziecka w Solcu nad Wisłą ogłasza przetarg nieograniczony na dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych parteru i piętra budynku Domu Dziecka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dom Dziecka w Solcu nad Wisłą ogłasza przetarg nieograniczonym na: wymianę okien drewnianych na okna z profili PCV i aluminiowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ogłasza przetarg na zakup i sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych oraz materiałów do aparatu COAG-A-MATE ORGANON TEKNI
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów: Lipa MIklas, Lipa Krępa, Babilon,
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okien z profili PCV w budynku internatu szkolnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
STAROSTA LIPSKI OGŁASZA trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę: serwera, jednostki komputerowej wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki drzwiowej w budynku położonym w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 6
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWEJ ogłasza przetarg na dostawę ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH i ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWEJ ogłasza przetarg na dostawę PIELUCHOMAJTEK I PIELUCH ANATOMICZNYCH, ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH, ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Iłżeckiej 6
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń im. św. Brata Alberta ogłasza przetarg na dowóz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na Zaciągnięcie Kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SPZZOZD w Lipsku ogłasza przetarg na kompleksowe pranie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SPZZOZD w Lipsku ogłasza przetarg na dostawę pampersów i pieluch anatomicznych, artykułów medycznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu na budynku internatu szkolnego w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na bieżącą obsługę bankową budżetu Powiatu Lipskiego(Starostwo Powiatowe w Lipsku,Jednostki organizacyjne powiatu,Powiatowe i państwow
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" im. Św. Brata Alberta ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Starosta Lipski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa , położonej w Przedmieściu Dalszym gm. Solec nad Wisłą /woj.mazowi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację ścian zewnętrznych budynku SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Starostwo Powiatowe w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację szczegółowej osnowy III klasy dla obiektów: gmina lipsko (z miastem lipsko), oraz gmina Solec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Starosta Lipski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu na budynku warsztatów szkolnych w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczony na: wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów i opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych dla obrębu Gardzienice, gm. Ciepielów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego dla SPZOZ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla SPZOZ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektu Kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Lipsko i gminy Solec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Lipskiego kieruje zapytanie o cenę na: dostawę zestawu komputerowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Lipskiego ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Informuje o możliwości zakupu wiaty na sprzęt rolniczy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku kieruje zapytanie o cenę na: wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu gm. Chotcza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą, 27-320 Solec, ul. Wczasowa 44 Ogłasza Przetarg nieograniczony w formie aukcji na sprzedaż samochodu marki DAEWOO Lublin
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lipskiego o przetargu nieograniczonym na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczny - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Długoterminowej z dnia 2004-10-25
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i uzytków gruntowych dla obrębów : Wiśniówek , Leopoldów i Leszczyny , gm.Lipsko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja kotłowni przy ZSP w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dowóz miału do kotłowni ZSP w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dowóz węgla do kotłowni ZSP Lipsko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup wegla kamiennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i remont pralni szpitalnej z wymianą urządzeń pralniczych poprzez przebudowę na pralnię z barierą higieniczną
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy miału
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
przetarg na dostawy miału ogłoszony przez SPZZOZ w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Lipskiego w sprawie składowania odpadów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wyjaśnienie do SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DOWYKLUCZENIA
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunkówudziału w postępowaniu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Warunki techniczne cz.1
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Warunki techniczne cz.2
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektu: gmina Ciepielów - 517 punktów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 2 -oferta na modernizacjęciepielów
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 600 000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tekst źródłowy unieważnienia
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź w sprawie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000 /dwa miliony czterysta tysięcy złotych ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zapytania
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zapytania cz. 2 str.1
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zapytania strona 1
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zapytania strona 2
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 600 000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 600 000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000 /dwa miliony czterysta tysięcy złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000 /dwa miliony czterysta tysięcy złotych z przeznaczeniem na pokrycie części unijnych wydatków ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP w Siennie I etap-wymiana okien
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz.doc
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP w Siennie I etap-wymiana okien
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rysnuki okien.pdf
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP w Siennie I etap-wymiana okien
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa szkoła.doc
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP w Siennie I etap-wymiana okien
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiar_robot.pdf
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O PROTEŚCIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protest
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROJEKT UMOWY
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o posiadanym doświadczeniu w zakresiewykonastwa
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt oferty
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę o wartości do 206 000 euro. na: Wykonanie ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w grunty zalesione...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę o wartości do 206 000 euro. na: Wykonanie ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w grunty zalesione...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik A do Specyfikacji Istotnych Warunkówzamówienia
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę o wartości do 206 000 euro. na: Wykonanie ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w grunty zalesione...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę o wartości do 206 000 euro. na: Wykonanie ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w grunty zalesione...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę : mebli, wyposażenia, sprzętu AGD do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie, powiat lipski.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę : mebli, wyposażenia, sprzętu AGD do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie, powiat lipski.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę : mebli, wyposażenia, sprzętu AGD do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie, powiat lipski.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę : mebli, wyposażenia, sprzętu AGD do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie, powiat lipski.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Modernizację i adaptację I piętra budynku Internatu ZSP w Siennie, powiat lipski, z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siennie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Modernizację i adaptację I piętra budynku Internatu ZSP w Siennie, powiat lipski, z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siennie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy na roboty budowlane
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Modernizację i adaptację I piętra budynku Internatu ZSP w Siennie, powiat lipski, z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siennie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik Nr 1
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 2
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 3
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 4
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opis, przedmiar robót - załącznik nr 1
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty - załącznik nr 3
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy - załącznik nr 2
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja stołówki z łącznikiem i modernizacja kuchni w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Książka przedmiarów - termomodernizacjainternatu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja stołówki z łącznikiem i modernizacja kuchni w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Książka przedmiarów - modernizacja kuchni
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja stołówki z łącznikiem i modernizacja kuchni w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na: "Dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie."
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na: "Dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie."
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa na dostawę oleju opałowego
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 133 000 Euro. Zarząd Powiatu w Lipsku Ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 133 000 Euro. Zarząd Powiatu w Lipsku Ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Strona nr 13.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 133 000 Euro. Zarząd Powiatu w Lipsku Ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Warunki techniczne część druga.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 133 000 Euro. Zarząd Powiatu w Lipsku Ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Warunki techniczne część pierwsza.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektów: Gmina Sienno -671 punktów, Gmina Rzeczniów – 468 punktów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozdział 1 - Instrukcja dla oferentów
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektów: Gmina Sienno -671 punktów, Gmina Rzeczniów – 468 punktów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozdział 2 - Warunki techniczne cz. 1
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektów: Gmina Sienno -671 punktów, Gmina Rzeczniów – 468 punktów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozdział 2 - Warunki techniczne cz.2
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektów: Gmina Sienno -671 punktów, Gmina Rzeczniów – 468 punktów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozdział 2 - warunki techniczne cz.1a
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektów: Gmina Sienno -671 punktów, Gmina Rzeczniów – 468 punktów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozdział 3 - Istotne postanowienia umowy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obiektów: Gmina Sienno -671 punktów, Gmina Rzeczniów – 468 punktów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozdział 4 - formularz oferty
Dotyczy dokumentu:
Dowóz opału do kotłowni Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa
Dotyczy dokumentu:
Dowóz opału do kotłowni Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._Nr_1.1-meble szkolne
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał_Nr_1.2-tabliceszkolne,_sprzęt,_pomoce_dydaktyczne
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._Nr_2-sprzęt_komputerowy
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._Nr_3.1-sprzęt_telewizyjny,_audiowizualny
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._Nr_3.2-sprzęt_AGD
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznikZał._Nr_4-art.,_sprzęt_sport.-wypos._sali_rehabilitacyjnej
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._Nr_5-wypos._sal_mieszkalnych_(meble)
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._Nr_6-pościel,_narzuty,_bielizna_pościelowa,_obrusy
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._Nr_7-wzór_oferty
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._Nr_9-wzór_oświadczenia
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał_Nr_8-formularz_ilościowo-cenowy
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._10-warunki_gwarancji
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._11-wykaz_podobnych_zamówień
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKÓW_ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._A_wzór_umowy
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych w SOSW w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał._B_opis_przedmiotu_zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 1
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 2
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 3
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 4
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 5
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 6
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 7
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 8 - 1
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 8 - 2
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 8 - 3
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
dhdhd
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
dhdhd
Treść zmiany:
Usunięto załącznik sfdsdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sienno drenaż rysunki
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sienno drenaz opis
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rysunki
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiar robót boisko piłkarskie
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opisy
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Szczegółowa specyfikacja techniczna
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty oraz projekt umowy (archiwum .rar)
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 ogłasza przetarg nieograniczony na :” INTERNAT SIENNO – wymiana instalacji c.o.”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 ogłasza przetarg nieograniczony na :” INTERNAT SIENNO – wymiana instalacji c.o.”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 ogłasza przetarg nieograniczony na :” INTERNAT SIENNO – wymiana instalacji c.o.”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 ogłasza przetarg nieograniczony na :” INTERNAT SIENNO – wymiana instalacji c.o.”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 ogłasza przetarg nieograniczony na :” INTERNAT SIENNO – wymiana instalacji c.o.”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 tel. 048/37 86 083 kp.sienno@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na :” Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 tel. 048/37 86 083 kp.sienno@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na :” Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 tel. 048/37 86 083 kp.sienno@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na :” Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 tel. 048/37 86 083 kp.sienno@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na :” Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 tel. 048/37 86 083 kp.sienno@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na :” Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 tel. 048/37 86 083 kp.sienno@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na :” Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie 27-350 Sienno , ul. Szkolna 41 tel. 048/37 86 083 kp.sienno@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na :” Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację instalacji elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz ofertowy - wzór
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację instalacji elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację instalacji elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa o roboty budowlane
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokument (doc).
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.(Modernizacja pracowni gastronomicznej).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokument (doc).
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. (Remont elewacji budynku dydaktycznego).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokument (doc).
Dotyczy dokumentu:
Starostwo Powiatowe w Lipsku ogłasza przetarg w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja (doc).
Dotyczy dokumentu:
Starostwo Powiatowe w Lipsku ogłasza przetarg w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wszystie dokumenty (rar/doc).
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie (Huta 3, 27-300 Lipsko) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 tys. EURO na „Remont budynku gospodarczego”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokument (doc).
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 656 540, 00zł .
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 656 540, 00zł .
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaproszenie do składania ofert.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 656 540, 00zł .
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamuwienia.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wymagane dokumenty (zip/doc).
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na usługi holownicze i parkingowe. Zamawiającym jest Starosta Lipski.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik z całą treścią zamieszczoną powyżej(zip, doc).
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów : Solec nad Wisłą i Kolonia Nadwiślańska, gmina Solec nad Wisł
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta (doc).
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów : Solec nad Wisłą i Kolonia Nadwiślańska, gmina Solec nad Wisł
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie (doc).
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów : Solec nad Wisłą i Kolonia Nadwiślańska, gmina Solec nad Wisł
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt (doc).
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów : Solec nad Wisłą i Kolonia Nadwiślańska, gmina Solec nad Wisł
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja (doc).
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta (zip)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie (zip)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja (zip)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa (zip)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wymianę okien w internacie w Siennie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Elementy specyfikacji.
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ogłasza przetarg na zakup i sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych oraz materiałów do aparatu COAG-A-MATE ORGANON TEKNI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja.doc
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ogłasza przetarg na zakup i sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych oraz materiałów do aparatu COAG-A-MATE ORGANON TEKNI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie wykonawcy.doc
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ogłasza przetarg na zakup i sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych oraz materiałów do aparatu COAG-A-MATE ORGANON TEKNI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz ofertowy.doc
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ogłasza przetarg na zakup i sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych oraz materiałów do aparatu COAG-A-MATE ORGANON TEKNI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór umowy.doc
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ogłasza przetarg na zakup i sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych oraz materiałów do aparatu COAG-A-MATE ORGANON TEKNI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik modyfikacja formularza asortymentowo-cenowego.xls
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ogłasza przetarg na zakup i sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych oraz materiałów do aparatu COAG-A-MATE ORGANON TEKNI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pytania_i_odpowiedzi.doc
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczony
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczony
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (ST)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
dostawa oleju
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan pisma
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skan zawiadomienia
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie - plik w formacie PDF
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Wojciech Władysław Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wanda Teresa Faber, Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Ryszard Józef Penkała, Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Mikołaj Kozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak, Dyrektor, Dom Dziecka w Solcu n. Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław Artur Mejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Janusz Ryszard Małkowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela Dorota Kosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Stanisław Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Małgorzata Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Lucyna Sołtys, Dyrektor - Ognisko Muzyczne Sienno
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka, Barbara Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Wojciech Władysław Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan WojciechWładysław Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych wSiennie
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wanda Teresa Faber, Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Wanda TeresaFaber, Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Ryszard Józef Penkała, Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Ryszard JózefPenkała, Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Mikołaj Kozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł MikołajKozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak, Dyrektor, Dom Dziecka w Solcu n. Wisłą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani MałgorzataSzymaniak, Dyrektor, Dom Dziecka w Solcu n. Wisłą
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław Artur Mejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław ArturMejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda,Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Janusz Ryszard Małkowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Janusz RyszardMałkowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n.Wisłą
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela Dorota Kosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela DorotaKosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska,Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Stanisław Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej StanisławZemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Małgorzata Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Anita MałgorzataMadej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Lucyna Sołtys, Dyrektor - Ognisko Muzyczne Sienno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja LucynaSołtys, Dyrektor - Ognisko Muzyczne Sienno
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka, Barbara Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka, BarbaraKosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko,Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnejw Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Emilia Anna Starzyk, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Emilia Anna Starzyk, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Emilia AnnaStarzyk, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - złożone na rozpoczęcie pełnienia funkcji - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Emilia Anna Starzyk, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka, Barbara Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Lucyna Sołtys, Dyrektor - Ognisko Muzyczne Sienno
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Małgorzata Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Stanisław Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Janusz Ryszard Małkowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Janusz Jamróz, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Zwoleń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Janusz Jamróz, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Zwoleń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew JanuszJamróz, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Zwoleń
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Misiak, Nadleśnictwo Marcule
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Misiak, Nadleśnictwo Marcule
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Misiak,Nadleśnictwo Marcule
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała, Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała, Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała,Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe wLipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Agnieszka Gozdur, Starszy Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Agnieszka Gozdur, Starszy Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Anna AgnieszkaGozdur, Starszy Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Jadwiga Cyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Jadwiga Cyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja JadwigaCyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska, Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska, Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska,Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy UrządPracy w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, WydziałKomunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Grzegorz Żwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Grzegorz Żwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan GrzegorzŻwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu,Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Rychter, Inspektor w Wydziale Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rychter, Inspektor w Wydziale Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rychter, Inspektor w Wydziale Infrastruktury,Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowew Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna Maria Wawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna Maria Wawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna MariaWawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Katarzyna Liberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Katarzyna Liberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani KatarzynaLiberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, StarostwoPowiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Górz, Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Górz, Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Górz,Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Maria Lichota, Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Maria Lichota, Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna MariaLichota, Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru iNieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Marian Józef Wodnicki, Inspektor, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Marian Józef Wodnicki, Inspektor, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Marian JózefWodnicki, Inspektor, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Wojciech Lizner, Naczelnik KmT, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Wojciech Lizner, Naczelnik KmT, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł WojciechLizner, Naczelnik KmT, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Janina Maryniak, Skarbnik, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Stachurski, Z-ca Naczelnika Wydziału IOSiR, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zofia Gora, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zofia Gora, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Janusz Jamróz, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Zwoleń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Stachurski, Z-ca Naczelnika Wydziału IOSiR, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Janina Maryniak, Skarbnik, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Wojciech Lizner, Naczelnik KmT, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Marian Józef Wodnicki, Inspektor, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Maria Lichota, Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Górz, Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Katarzyna Liberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Katarzyna Liberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani KatarzynaLiberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, StarostwoPowiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna Maria Wawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna Maria Wawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna MariaWawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Jadwiga Górniak, Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w LIpsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Jadwiga Górniak, Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w LIpsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Jadwiga Górniak,Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w LIpsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Iwona Rychter, Inspektor w Wydziale Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Iwona Rychter, Inspektor w Wydziale Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Iwona Rychter,Inspektor w Wydziale Infrastruktury, Ochrony Środowiska, GospodarkiWodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Grzegorz Żwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Grzegorz Żwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan GrzegorzŻwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu,Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Ewa Sylwia Wójcik, Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Ewa Sylwia Wójcik, Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Ewa SylwiaWójcik, Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, Powiatowy Urząd Pracy wLipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, WydziałKomunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska, Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska, Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska,Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy UrządPracy w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Jadwiga Cyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Jadwiga Cyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja JadwigaCyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Agnieszka Gozdur, Starszy Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Agnieszka Gozdur, Starszy Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Anna AgnieszkaGozdur, Starszy Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała, Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała, Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała,Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe wLipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Janusz Jamróz, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Zwoleń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Misiak, Nadleśnictwo Marcule
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Janusz Jamróz, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Zwoleń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Misiak, Nadleśnictwo Marcule
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Jadwiga Cyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska, Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Ewa Sylwia Wójcik, Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Grzegorz Żwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Iwona Rychter, Inspektor w Wydziale Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Jadwiga Górniak, Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w LIpsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Janina Sikora, Inspektor, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna Maria Wawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Katarzyna Liberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Górz, Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Maria Lichota, Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Marian Józef Wodnicki, Inspektor, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Wojciech Lizner, Naczelnik KmT, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Janina Maryniak, Skarbnik, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Tadeusz Misiak, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Marcule
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Stachurski, Z-ca Naczelnika Wydziału JOSiR, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Janusz Jamróz, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Zwoleń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zofia Gora, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Janina Wieczorek Szmajda, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk - Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - Wicestarosta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński - Starosta Lipski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Janina Wieczorek Szmajda, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara JaninaWieczorek Szmajda, Członek Zarządu Powiatu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk - Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk- Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - Wicestarosta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek -Wicestarosta
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński - Starosta Lipski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński -Starosta Lipski
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński - Starosta Lipski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - Wicestarosta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk - Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Janina Wieczorek Szmajda, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński - Starosta Lipski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński -Starosta Lipski
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - Wicestarosta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek -Wicestarosta
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk - Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk- Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Janina Wieczorek Szmajda, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara JaninaWieczorek Szmajda, Członek Zarządu Powiatu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs,Członek Zarządu Powiatu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romana Ochyńskiego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński - Starosta Lipski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - Wicestarosta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk - Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Janina Wieczorek Szmajda, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romana Ochyńskiego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe Pana Romana Ochyńskiego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński - Starosta Lipski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe Pana Romana Ochyńskiego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - Wicestarosta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Jędraszka.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk - Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Teresy Gontarczyk.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Janina Wieczorek Szmajda, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara JaninaWieczorek Szmajda
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs, Członek Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zbigniew Ostrach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława Płaza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek Witkowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Niebrzydowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Wieczorek Szmajda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski, Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski, Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski,Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Wieczorek Szmajda
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara WieczorekSzmajda
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Niebrzydowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan AndrzejNiebrzydowski
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek Witkowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek Witkowski
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława Płaza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława Płaza
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zbigniew Ostrach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Zbigniew Ostrach
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski, Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Stanisław Niebrzydowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Wieczorek Szmajda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek Witold Witkowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława Teresa Płaza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Ostrach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Ostrach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Ostrach
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława Teresa Płaza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława TeresaPłaza
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Teresa Gontarczyk
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek Witold Witkowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek WitoldWitkowski
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Wieczorek Szmajda
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara WieczorekSzmajda
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Stanisław Niebrzydowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej StanisławNiebrzydowski
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski, Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe pana Andrzeja Czajkowskiego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Tomanek-Kot
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Witkowskiego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Zająca.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Lucyny Gaik Cielebąk.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Marka Niedzieli.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romualda Kowaleczko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Bryczek Nitkiewicz.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Sikory.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Wiesławy Teresy Płazy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Witolda Owczarka.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Sosnowskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Stanisława Niebrzydowskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Janiny Wieczorek-Szmajdy za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Potrząsaja za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Jędraszka za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romana Antoniego Ochyńskiego za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Wajsa za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Gontarczyk za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Ostracha za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Ostracha za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Gontarczyk za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Wajsa za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romana Antoniego Ochyńskiego za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Jędraszka za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Potrząsaja za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Janiny Wieczorek-Szmajdy za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Stanisława Niebrzydowskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Sosnowskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe z kwietnia 2007. (pdf)
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Sosnowskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Sosnowskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Sosnowskiego(zip/jpg).
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Witolda Owczarka.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Witolda Owczarka.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Wiesławy Teresy Płazy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Wiesławy Teresy Płazy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Sikory.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Bryczek Nitkiewicz.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romualda Kowaleczko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romualda Kowaleczko.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Marka Niedzieli.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkoweg.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Lucyny Gaik Cielebąk.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Lucyny Gaik Cielebąk.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Zająca.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Zająca.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Witkowskiego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plik (zip) z zeskanowanym (jpg) oświadczeniemmajątkowym z datą końca 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Witkowskiego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Tomanek-Kot
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe pana Andrzeja Czajkowskiego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Spakowany (zip) skan oświadczenia.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Wiesławy Teresy Płazy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Anny Tomanek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Sikory
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Witolda Witkowskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Sosnowskiego Józefa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Stanisława Zająca
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Witolda Owczarka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Niedzieli
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romualda Kowaleczko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Lucyny Gaik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Czajkowskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Bryczek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Wiesławy Teresy Płazy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wtp.doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Anny Tomanek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik bat.doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Sikory
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ws.doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Witolda Witkowskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik jww.doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Sosnowskiego Józefa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik sj.doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Stanisława Zająca
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ksz.doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Witolda Owczarka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wo.jpg
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Niedzieli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pn.jpg
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romualda Kowaleczko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rk.jpg
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Lucyny Gaik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik lg.jpg
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Czajkowskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ac.jpg
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Bryczek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ub.jpg
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Wajsa za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Gontarczyk za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Janiny Wieczorek-Szmajdy za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Jędraszka za 2006 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romana Ochyńskiego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Wajsa za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Wajsa za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe z kwietnia 2007. (pdf)
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Gontarczyk za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Gontarczyk za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe z kwietnia 2007. (pdf)
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Janiny Wieczorek-Szmajdy za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Janiny Wieczorek-Szmajdy za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe z kwietnia 2007 roku.(pdf)
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Jędraszka za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Jędraszka za 2006 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe z kwietnia 2007 roku.(pdf)
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romana Ochyńskiego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Pana Romana Ochyńskiego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe z kwietnia 2007 roku.(pdf)
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pan Roman Ochyński, Starosta Lipski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pani Teresa Gontarczyk, Wicestarosta Lipski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pan Sławomir Grzegorz Kępczyk, Urzędujący Członek Zarządu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pan Zenon Stepień
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pan Stanisław Wajs
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pan Roman Ochyński, Starosta Lipski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pani Teresa Gontarczyk, Wicestarosta Lipski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pan Sławomir Grzegorz Kępczyk, Urzędujący Członek Zarządu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pan Zenon Stepień
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 r. Pan Stanisław Wajs
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zbigniew Ostrach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława Płaza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek Witkowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Niebrzydowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Wieczorek Szmajda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski, Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zbigniew Ostrach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Zbigniew Ostrach
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława Płaza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Wiesława Płaza
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Owczarek
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Romuald Kowaleczko
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Łukasz Potrząsaj
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Kazimierz Zając
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek Witkowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Jacek Witkowski
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Niebrzydowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan AndrzejNiebrzydowski
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Wajs
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Wieczorek Szmajda
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara WieczorekSzmajda
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski, Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Józef Sosnowski,Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Janina Maryniak, Skarbnik, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna JaninaMaryniak, Skarbnik, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Stachurski, Z-ca Naczelnika Wydziału IOSiR, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Stachurski,Z-ca Naczelnika Wydziału IOSiR, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zofia Gora, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - Pani Zofia Gora,Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,Starostwo Powiatowe w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Emilia Anna Starzyk, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka, Barbara Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Lucyna Sołtys, Dyrektor - Ognisko Muzyczne Sienno
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Małgorzata Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Stanisław Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela Dorota Kosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Janusz Ryszard Małkowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław Artur Mejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak, Dyrektor, Dom Dziecka w Solcu n. Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Mikołaj Kozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Ryszard Józef Penkała, Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Wanda Teresa Faber, Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Wojciech Władysław Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Aneta Benrat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Gozdur
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Szwagierek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Czesław Stanek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Seweryn
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Daria Kasprzyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Edyta Majewska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Lichota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Ewa Wójcik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Maryniak-Gawrylik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Iwona Rychter
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Grzegorz Żwirkowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Jadwiga Górniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Jerzy Pasek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Katarzyna Liberska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Kacperek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Marian Wodnicki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Górz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Lizner
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Piotr Prokop
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Wiesław Strąk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Stachurski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Zofia Gora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Łyjak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Cyran, Zastepca dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela Kosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak, Dyrektor, Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław Mejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Marcin Węgłowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Kozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Garbalski - Dyrektor, Ognisko Muzyczne Sienno
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Tadeusz Kosiński - Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Pora - p.o. dyrektora Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Wojciech Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Bożena Kopcińska - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik - złożone na zakończenie roku 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucja Śmieszek - złożone na zakończenie roku 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - złożone na zakończenie roku 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Maria Węgrzecka - złożone na zakończenie roku 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna