Rejestr zmian w biuletynie

28.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV/172/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckeigo na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu" Działania 10.3 "Doskonalenie zawodowe" Poddziałania 10.3.1 "Doskonalenie zawodowe uczniów".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV/171/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/94/2016 r. Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV/170/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV/169/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2017-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXVI/139/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym starostwa Powiatowego w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXVI/139/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym starostwa Powiatowego w Lipsku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 139.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXVI/138/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXVI/137/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zajresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna