Rejestr zmian w biuletynie

24.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/192/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/192/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/192/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/191/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Hucie wchodzącej w skłąd Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie w ośmioletnią Specjalną Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie, z siedzibą w Hucie Nr 3, 27-300 Lipsko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/190/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisła wchodzacej w skłąd Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w solcu nad Wisła w ośmioletnią Specjalną Szkołę Podstawową wchodzącą w skłąd Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisla, ul. Wczasowa 44, 27-320 Solec nad Wisłą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/189/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/188/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/187/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/186/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2017-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.11.2017

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W LIPSKU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna