Rejestr zmian w biuletynie

23.10.2017

Dotyczy dokumentu:
ZMIANA TREŚCI SIWZ Zamawiający wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO stanna 23.10.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGOstan na 12.09.2017 r.

20.10.2017

Dotyczy dokumentu:
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (nr sprawy AG.272.2.6.2017)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2017 roku".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania - "Prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2017r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złozone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2018r."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania - "Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złozone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2018r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania - "Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXXVII/159/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złozone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2018r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXXVII/158/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - "Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LXXXVII/157/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej oświatowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna