Rejestr zmian w biuletynie

16.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XCIX/177/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z 15 marca 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XCIX/177/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z 15 marca 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum PomocyRodzinie w Lipsku"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XCIX/177/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z 15 marca 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum PomocyRodzinie w Lipsku
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XCIX/177/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z 15 marca 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XCIX/177/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z 15 marca 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XCIX/176/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją w latach 2018-2020 , projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XCIX/176/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją w latach 2018-2020 , projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XCIX/176/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją w latach 2018-2020 , projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna