Rejestr zmian w biuletynie

05.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/215/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/218/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/217/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania, najmu, użytkowania oraz użyczenia nieruchomości przekazanych przez powiat lipski Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w nieodpłatne użytkowanie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/216/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1814/3 o powierzchni 0.2119 ha położonej w Lipsku przy ul. Spacerowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/216/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1814/3 o powierzchni 0.2119 ha położonej w Lipsku przy ul. Spacerowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/215/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/214/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/213/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/212/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/211/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/210/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2017-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/209/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/208/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2018-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII/207/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017. [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/194/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/193/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2017-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr CXVII/132/2010 z dnia 25 listopada 2010 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2010 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIV/36/2011 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/206/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwałyNr XLIII/212/2017 Rady Powiatui w Lipsku z dnia 28.12.2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/206/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwałyNr XLIII/212/2017 Rady Powiatui w Lipsku z dnia 28.12.2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XCC/171/2017 zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na ro 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XCC/171/2017 zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na ro 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna