Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.06.2012 10:22 Oświadczenie majątkowe pani Barbara Janina Wieczorek-Szmajda - Dyrektor, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
12.06.2012 10:16 Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
12.06.2012 10:15 Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka, Barbara Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
12.06.2012 10:15 Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Lucyna Sołtys, Dyrektor - Ognisko Muzyczne Sienno
12.06.2012 10:14 Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Małgorzata Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
12.06.2012 10:14 Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Stanisław Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
12.06.2012 10:13 Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku
12.06.2012 10:12 Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela Dorota Kosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
12.06.2012 10:12 Oświadczenie majątkowe - Pan Janusz Ryszard Małkowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
12.06.2012 10:02 Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
12.06.2012 10:01 Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław Artur Mejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
12.06.2012 10:01 Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak, Dyrektor, Dom Dziecka w Solcu n. Wisłą
12.06.2012 10:00 Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Mikołaj Kozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
12.06.2012 09:59 Oświadczenie majątkowe - Pan Ryszard Józef Penkała, Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
12.06.2012 09:58 Oświadczenie majątkowe - Pani Wanda Teresa Faber, Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie
12.06.2012 09:57 Oświadczenie majątkowe - Pan Wojciech Władysław Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
28.09.2011 11:44 Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak
28.09.2011 11:43 Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak
28.09.2011 11:42 Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Janina Wieczorek Szmajda