Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2011 11:39 Oświadczenie majątkowe - Pan Czesław Stanek - geolog powiatowy
01.06.2011 10:35 Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Janusz Jamróz, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Zwoleń
01.06.2011 10:34 Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Misiak, Nadleśnictwo Marcule
01.06.2011 10:31 Oświadczenie majątkowe - Pani Edyta Majewska, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku.
01.06.2011 10:31 Oświadczenie majątkowe - Pani Edyta Majewska, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
01.06.2011 10:30 Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała, Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
01.06.2011 10:29 Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Agnieszka Gozdur, Starszy Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
01.06.2011 10:28 Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Jadwiga Cyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
01.06.2011 10:28 Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska, Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
01.06.2011 10:27 Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
01.06.2011 10:27 Oświadczenie majątkowe - Pan Grzegorz Żwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
01.06.2011 10:26 Oświadczenie majątkowe - Pani Iwona Rychter, Inspektor w Wydziale Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Lipsku
01.06.2011 10:25 Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna Maria Wawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Lipsku
01.06.2011 10:24 Oświadczenie majątkowe - Pani Katarzyna Liberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
01.06.2011 10:24 Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Górz, Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
01.06.2011 10:23 Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Maria Lichota, Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
01.06.2011 10:23 Oświadczenie majątkowe - Pan Marian Józef Wodnicki, Inspektor, Starostwo Powiatowe w Lipsku
01.06.2011 10:22 Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Wojciech Lizner, Naczelnik KmT, Starostwo Powiatowe w Lipsku
01.06.2011 10:22 Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Janina Maryniak, Skarbnik, Starostwo Powiatowe w Lipsku
01.06.2011 10:21 Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Stachurski, Z-ca Naczelnika Wydziału IOSiR, Starostwo Powiatowe w Lipsku
01.06.2011 10:21 Oświadczenie majątkowe - Pani Zofia Gora, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku