Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2011 10:12 Oświadczenie majątkowe - Pani Emilia Anna Starzyk, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie
01.06.2011 10:11 Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
01.06.2011 10:11 Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka, Barbara Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
01.06.2011 10:10 Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Lucyna Sołtys, Dyrektor - Ognisko Muzyczne Sienno
01.06.2011 10:09 Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Małgorzata Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
01.06.2011 10:09 Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Stanisław Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
01.06.2011 10:08 Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku
01.06.2011 10:08 Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela Dorota Kosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
01.06.2011 10:07 Oświadczenie majątkowe - Pan Janusz Ryszard Małkowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
01.06.2011 10:06 Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
01.06.2011 10:05 Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław Artur Mejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
01.06.2011 10:04 Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak, Dyrektor, Dom Dziecka w Solcu n. Wisłą
01.06.2011 09:25 Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Mikołaj Kozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
01.06.2011 09:24 Oświadczenie majątkowe - Pan Ryszard Józef Penkała, Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
01.06.2011 09:23 Oświadczenie majątkowe - Pani Wanda Teresa Faber, Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie
01.06.2011 09:23 Oświadczenie majątkowe - Pan Wojciech Władysław Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie