Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2017 13:28 AG.272.2.3.2017 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
11.02.2017 12:37 Dostawa fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
30.01.2017 08:58 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Dostawa fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
19.01.2017 09:44 Ag.272.2.1.2017 Dostawa fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
10.02.2016 10:19 Informacja do SIWZ przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
08.02.2016 12:36 AG.272.2.1.2016 Protokół z otwarcia ofert dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna
04.02.2016 11:42 AG.272.2.1.2016 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
03.02.2016 12:39 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
29.01.2016 11:11 AG.272.2.1.2016 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
11.12.2015 11:26 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku
17.09.2015 14:06 Zp/13/2015 ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku
18.05.2015 13:12 AG.2152.1.1.2015 Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na wykonaniu Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016 - 2010.
04.05.2015 09:19 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH dla SPZZOZ Lipsko
12.03.2015 10:53 ZP/05/2015 Ogłoszenie o zamówieniu na DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH ORAZ SZYBKICH TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH
27.02.2015 11:19 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
13.02.2015 12:14 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ciepielów , gmina Ciepielów.
05.02.2015 11:52 ZP/03/2015 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę Ambulansu Typu C w trybie przetargu nieograniczonego dla SPZZOZ Lipsko
03.02.2015 10:17 Zp/02/2015 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy mięsa i wędlin w trybie PN dla SPZZOZ Lipsko
03.12.2014 09:45 Ogłoszenie o sprzedaży złomu użytkowego.
06.11.2014 15:19 Wyjaśnienia do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
05.11.2014 13:23 Zp/12/2014 Ogłoszenie na dostawe Ambulansu Typy C w trybie przetargu Nieograniczonego dla SPZZOZ Lipsko
31.10.2014 13:48 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
12.09.2014 14:04 Zp/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy warzyw i owoców dla SPZZOZ Lipsko
25.07.2014 07:53 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy wyrobów szewnych
10.07.2014 09:35 ZP/08/2014 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb ortopedii i chirurgii
09.07.2014 14:23 Przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż - konstrukcji stalowej nieużytkowanego mostu Bayley,a na rzece Iłżance.
30.06.2014 10:55 Ogłoszenie o zamówieniu na modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Sienno, gmina Sienno.
20.06.2014 12:53 Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
06.06.2014 10:31 AG.ZP.272.3.2014 Wyjaśnienie dotyczące sprzedaży mostu
02.06.2014 16:46 Sprzedaż stalowego, nieużytkowanego mostu Bayley-a przez rzekę Iłżankę, zlokalizowanego w miejscowości Świesielice, gmina Ciepielów, powiat ,lipski, woj. mazowieckie.
14.05.2014 10:27 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Sienno, gmina Sienno.
05.05.2014 12:59 Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym na wynajęcie części pomieszczeń, z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w siedzibie szpitala, jako części działalności podmiotu leczniczego...
24.04.2014 09:28 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy węgla kamiennego w trybie PN o wartości szacunkowej powyżej 207 000
31.03.2014 12:41 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy; sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń multimedialnych dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku.
17.03.2014 13:25 EKST.042.29.7.2.2014 Wyjasnienia do SIWZ - Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja oferty doskonalenia nauczycieli w formie warsztatów grupowych...
14.03.2014 11:25 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy materiałów opatrunkowych w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 207 000
13.03.2014 11:14 Wyjaśnienia do SIWZ - dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń multimedialnych dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku ul. Zwoleńska 12.
12.03.2014 17:12 Wyjaśnienia do SIWZ - dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń multimedialnych dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku ul. Zwoleńska 12.
12.03.2014 14:15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi : realizacja oferty doskonalenia nauczycieli w formie warsztatów grupowych dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku w ramach projektu System doskonalenia.
11.03.2014 13:16 EKST.042.29.7.1.2014 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dotyczy sprawy EKST.042.29.7.1.2014

1 2 3 4 5 6 następna