Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.05.2010 14:03 Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Janusz Jamróz, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Zwoleń
20.05.2010 11:51 Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Misiak, Nadleśnictwo Marcule
20.05.2010 11:49 Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała, Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
20.05.2010 11:48 Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Agnieszka Gozdur, Starszy Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
20.05.2010 11:47 Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Jadwiga Cyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
20.05.2010 11:46 Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska, Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
20.05.2010 11:45 Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
20.05.2010 11:44 Oświadczenie majątkowe - Pan Grzegorz Żwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
20.05.2010 11:42 Rychter, Inspektor w Wydziale Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Lipsku
20.05.2010 11:41 Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna Maria Wawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Lipsku
20.05.2010 11:40 Oświadczenie majątkowe - Pani Katarzyna Liberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
20.05.2010 11:39 Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Górz, Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
20.05.2010 11:38 Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Maria Lichota, Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
20.05.2010 11:37 Oświadczenie majątkowe - Pan Marian Józef Wodnicki, Inspektor, Starostwo Powiatowe w Lipsku
20.05.2010 11:33 Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Wojciech Lizner, Naczelnik KmT, Starostwo Powiatowe w Lipsku
20.05.2010 11:32 Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Janina Maryniak, Skarbnik, Starostwo Powiatowe w Lipsku
20.05.2010 11:31 Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Stachurski, Z-ca Naczelnika Wydziału IOSiR, Starostwo Powiatowe w Lipsku
20.05.2010 11:29 Oświadczenie majątkowe - Pani Zofia Gora, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku