Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2010 12:14 Oświadczenie majątkowe - Pani Emilia Anna Starzyk, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie
20.05.2010 12:13 Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
20.05.2010 12:12 Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka, Barbara Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
20.05.2010 12:11 Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Lucyna Sołtys, Dyrektor - Ognisko Muzyczne Sienno
20.05.2010 12:10 Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Małgorzata Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
20.05.2010 12:09 Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Stanisław Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
20.05.2010 12:08 Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku
20.05.2010 12:07 Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela Dorota Kosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
20.05.2010 12:05 Oświadczenie majątkowe - Pan Janusz Ryszard Małkowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
20.05.2010 12:04 Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
20.05.2010 12:03 Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław Artur Mejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
20.05.2010 12:02 Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak, Dyrektor, Dom Dziecka w Solcu n. Wisłą
20.05.2010 11:56 Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Mikołaj Kozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
20.05.2010 11:55 Oświadczenie majątkowe - Pan Ryszard Józef Penkała, Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
20.05.2010 11:54 Oświadczenie majątkowe - Pani Wanda Teresa Faber, Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie
20.05.2010 11:53 Oświadczenie majątkowe - Pan Wojciech Władysław Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie