Uchwała Nr XXXVI/173/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

Uchwała Nr XXXVI/173/2017

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 31 maja 2017 roku

 

w sprawie:  ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU.


Na podstawie:
- art.4, ust.1 pkt.2 i art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016.814 z późn. zm.),
- art. 121 ust.3 i ust.4 pkt.3 oraz art.57 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej     ( Dz. U. z 2016.1638 z późn. zm.),
- art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2016 r  poz. 1047 z późn. zm.)


RADA POWIATU uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:
1.Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Lipsku za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2.Pokrycie straty za rok obrotowy 2016 w kwocie – 371 981,14 zł z funduszu zakładowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi SPZ ZOZ w Lipsku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVI/173/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2017 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż