wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 17.06.2016 10:54

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

            Lipsko dn. 17.06.2016r.

Znak: OŚiR 6341.11.1.2016

                  

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

             Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 §1, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) w dniu 14.06.2016 r. na wniosek Wójta Gminy Solec nad Wisłą zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego z ujęciem zlokalizowanym w miejscowości Solec nad Wisłą, ul. Kościuszki 20, gm. Solec nad Wisłą.

            Strony zainteresowane mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy i wnieść uwagi (pok. Nr 36, II p., tel. 048 378 30 34, Starostwo Powiatowe w Lipsku). 

 

 

Kierownik Referatu Ochrony

Środowiska Gospodarki Wodnej

                                                                                                                   i Rolnictwa /.../ Iwona Rychter

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Iwona Rychter
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.06.2016 10:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż