wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 06.05.2016 09:47

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

                                                                                               Lipsko dn. 06.05.2016r.

Znak: OŚiR 6341.9.1.2016

                    

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

             Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 §1, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) w dniu 05.05.2016 r. na wniosek Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego z ujęciem zlokalizowanym w miejscowości Katarzynów oraz wprowadzania do ziemi za pomocą rowu odwadniającego ścieków pochodzących ze stacji wodociągowej gm. Lipsko.

            Strony zainteresowane mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy i wnieść uwagi (pok. Nr 36, II p., tel. 048 378 30 34, Starostwo Powiatowe w Lipsku). 

 

 

 

Kierownik Referatu Ochrony

Środowiska Gospodarki Wodnej

                                                                                                                   i Rolnictwa /.../ Iwona Rychter

Otrzymują:

  1. Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych, ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko.
  2. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1-go Maja 2, 27-300 Lipsko.
  3. a/a.

 

Informację o wszczęciu postępowania o wydanie niniejszego  pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie                 z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Iwona Rychter
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2016 09:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż