wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 26.04.2016 10:07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

                                                                                               Lipsko dn. 26.04.2016r.

Znak: OŚiR 6341.8.1.2016

                       

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

             Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 §1, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) w dniu 25.04.2016 r. na wniosek Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Siennie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego z ujęciem   zlokalizowanym w miejscowości Jawor Solecki, gm. Sienno.

            Strony zainteresowane mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy i wnieść uwagi (pok. Nr 36, II p., tel. 048 378 30 34, Starostwo Powiatowe w Lipsku). 

 

Otrzymują:

  1.  Zakład Usług Komunalnych, ul. Lipska 18, 27-350 Sienno.
  2.  Wójt Gminy Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350 Sienno.
  3. a/a.

 

 

Informację o wszczęciu postępowania o wydanie niniejszego  pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Iwona Rychter
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.04.2016 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż