wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 30.03.2016 14:04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Lipsko dn. 25.03.2016r.

Znak: OŚR 6341.5.1.2016

                                                                                   

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

             Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 §1, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)  w związku z art. 122 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) w dniu 25.03.2016 r. na wniosek Wójta Gminy Sienno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch przejść  rurociągiem wodociągowym pod dnem rzeki Krępianka:

  • przejście nr 1 w km 24+917 – rurociągiem PVC 250 mm w róże osłonowej stalowej 273 mm, długość przejścia 14 m,
  • przejście nr 2 w km 24+930 rurociągiem PVC 110 mm w róże osłonowej stalowej 219,1 mm, długość przejścia 11 m,

 

Strony zainteresowane mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy i wnieść uwagi (pok. Nr 34, II p., tel. (048) 378 30 34,  Starostwo Powiatowe w Lipsku). 

 

Otrzymują:

  • Urząd Gminy Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350 Sienno.
  • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Inspektorat w Zwoleniu ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 26-700 Zwoleń.
  • Sutor Zofia, Wierzchowiska ,27-350 Sienno.
  • a/a.

 

Informację o wszczęciu postępowania o wydanie niniejszego  pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 469) podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2016 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż